Home > De bästa oljebolagen som flyger under radarn: MCF, DRQ, HESM

De bästa oljebolagen som flyger under radarn: MCF, DRQ, HESM

Oljepriset steg 2021, och de flesta oljebolag gynnades av det. Här är tre företag verksamma inom oljeindustrin med lovande framtidsutsikter under de kommande åren: Contango Oil & Gas, Dril-Quip och Hess Midstream LP.

En av de mest spektakulära finansiella diagrammen under covid-19-pandemin var oljeprisernas fall till negativt territorium. I april 2020 pekade ingenting på den massiva återhämtningen som skulle följa 2021. När allt kommer omkring handlades WTI-råoljepriset nyligen över $84 innan det korrigerades för vinsttagning och förnyad rädsla för pandemin.

Oljebolagen är under press på grund av den globala omställningen till grön energi. Olja är dock fortfarande en viktig del av energimixen, eftersom det inte finns tillräckligt med alternativ till användningen av olja.

Vilka är de bästa oljebolagen att köpa som flyger under radarn? Här är tre att tänka på: Contango Oil & Gas, Dril-Quip och Hess Midstream.

Contango Oil & Gas

Contango är ett amerikanskt företag från Forth Worth, Texas, verksamt inom olje- och gasprospekterings- och produktionsindustrin. Det grundades 1986 och sysselsätter mer än 200 personer och har bevisat reserver på mer än 30 miljoner fat olja, bland annat.

Aktiekursen är upp 47,60% YTD, och gynnas av den hausseartade trenden i råoljepriset. Contango opererar med en tillväxtvinstmarginal på 51,26%, mycket högre än sektorsmedianen på 40,01%, och intäkterna förväntas fördubblas till 2025 och uppgå till 1,29 miljarder dollar.

Dril-Quip

Dril-Quip är ett amerikanskt företag från Houston, Texas, verksamt inom olje- och gasutrustnings- och serviceindustrin. De tillverkar borr- och produktionsutrustning som används för prospektering av olja och gas från offshore-borriggar.

Företaget förväntas öka sina intäkter från 327 miljoner dollar till 543 miljoner dollar till 2025 och rapportera en vinst från och med 2023.

Hess Midstream LP

Hess Midstream är ett olje- och gaslagrings- och transportföretag från Houston, Texas. Det grundades 2014 och utvecklar och förvärvar tillgångar i midstream. De äger bland annat Rambergs terminalanläggning och Tioga järnvägsterminal och aktiekursen är upp 27,29% YTD.

Företaget förväntas växa sina intäkter i en takt som är mycket högre än sektorns medianvärde (21,73% mot 3,43%), och de är ett utdelningsbetalande företag med en hög direktavkastning (8,20%). Dessutom är utdelningskvoten 108,31%, och de har en fyraårig utdelningstillväxthistoria.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto