Home > De finansiella marknaderna väntar på något

De finansiella marknaderna väntar på något

Hittills under 2020 har världen varit med om en hel del oanade omständigheter. Vi har den nu globala lågkonjunkturen, en hälsokris och ekonomier som stängt ned. I och med denna cocktail med faktorer skulle man kunna tro att de finansiella marknaderna skulle bete sig kaosartat, då instabilitet ofta ökar under sådana tider.

Det vi dock har sett under de senaste månaderna har visat på motsatsen. Med aktiemarknaden och guldpriset som undantag då de upplevt mer instabilitet än vanligt har året hittills fortsatt att visa på konsolidering av andra stora tillgångar.

Lägsta intervallet hittills

De senaste trettio dagarna har vi sett hur olika tillgångar för totala avkastningsindex (handelsvaror, aktier, valutor med mera) har ringlat sig fram och tillbaka. Det ser ut som att marknaden väntar på att något ska hända då intervallet för 100 dagars investering är på lägsta någonsin, 21%.

Liknande marknadsvillkor formeras oftast innan något viktigt ska ske. Ett exempel på detta är hur det såg ut innan Brexit-omröstningen i Storbritannien då de finansiella marknaderna väntade i tighta intervall. Men inte lika tighta som de vi ser idag. Och innan valet då Trump vann 2016 var det ingen investerare som var villig att ta en risk, vilket innebar att intervallerna dominerade marknaderna.

Om den passiva investeraren lyckas bra i en sådan miljö lär den aktiva investeraren antagligen träffa fel. Aktiva investerare siktar mot att slå ett riktmärke, oftast S&P500 eller andra stora index.

Men, S&P500 har stigit med över 35% de senaste två månaderna, vilket innebär att det har återhämtat sig från coronaviruset, medan andra marknader fortfarande sitter fast i intervall. Passiv investering har hittills fungerat bättre än aktiv investering i år.

En förklaring på den bristande instabiliteten har att göra med hur centralbankerna har agerat. Omfattningen av den ekonomiska krisen och den unika situationen har fått centralbanker att bli aktiva spelare på internationella finansiella marknader. Tillgångar köps på alla kontinenter, även om det sker till olika hög grad.

Även centralbankernas kommunikation har förbättrats avsevärt. Monetära beslutsfattare vill vara säkra på att allmänheten förstår situationen och varför centralbankerna agerar som de gör.

I USA har centralbankens kommunikation handlat om ”finansiell stabilitet”. Alla investerare vet att centralbanker använder kryptisk kommunikation när de ska förmedla sina beslut, och frekvensen av en del nyckelfraser tolkas som hökaktigt (hausseartat) eller duvaktigt (baisseartat) för marknadens allmänna mående.

En annan anledning till intervallen kan ha att göra med vad vi har framför oss. Sommarens investeringsvillkor (oftast låg aktivitet) fram till årets huvudsakliga geopolitiska händelse: det amerikanska presidentvalet i november.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto