Home > De sanna ekonomiska konsekvenserna av COVID-19

De sanna ekonomiska konsekvenserna av COVID-19

Europa möter en tuff lågkonjunktur på grund av COVID-19-pandemin. En andra våg har nu träffat kontinenten, och prognosen för ekonomisk tillväxt har därmed minskat.

Småföretagen är de som drabbas hårdast av pandemin. Detta gäller inte bara i Europa utan även i USA. Under de senaste sex månaderna har antalet småföretag minskat med 25% bara i USA. Med tanke på vad som hände tidigare i år kommer en andra våg troligtvis innebära ett betydligt högre antal i Europa.

Nya nedstängningar påverkar småföretagen

Den stora skillnaden mellan Europa och USA är att de europeiska länderna valde att ingripa för att stötta småföretagen. I Tyskland utannonserades det exempelvis nyligen att de skulle stänga barer och restauranger i en månad, men samtidigt utannonserade de ett stödpaket på 10 miljarder euro för att stötta de påverkade företagen.

I USA har inte småföretagen fått samma stöd. Allt Fed kunde göra var att erbjuda fördelaktiga lånevillkor. Men vem vill låna pengar under så osäkra tider? Till följd av det framstår det som mer lönsamt att stänga ner verksamheten, åtminstone tills pandemin är över.

Problemet är att småföretagen anställer många människor, både i Europa och USA. Till följd av det är sektorn en grundpelare för ekonomisk tillväxt, och hur det går för sektorn påverkar hur det går för ekonomin i stort.

Den andra vågen har inneburit betydligt fler dödsfall i Europa. I Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien har det denna vecka rapporterats mer dödsfall än sedan april/maj. I och med att de nya restriktionerna redan har trätt i kraft i dessa länder kommer vi snart se en påverkan på efterfrågan på olja.

Till följd av det kommer oljepriset gå ned. Bara detta kommer leda till lägre inflation, vilket även påverkar framtida ekonomisk tillväxt.

Poängen här är att det blir fortsatt svårt för småföretagen. Givetvis varierar de sociala och ekonomiska konsekvenserna från land till land, och dessutom spelar vädret en roll. Då vintern har kommit till Europa spenderar folk mer tid inomhus, vilket leder till att viruset sprider sig snabbare. Nya nedstängningar är oundvikliga, men frågan är – hur länge kan det pågå, och hur kommer det att gå för småföretagen?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto