Home > De tre bästa anledningarna till att köpa Dax-indexet

De tre bästa anledningarna till att köpa Dax-indexet

Globala finansmarknader skrämdes av nyheten att en ny variant av covid-19 är oroande. Men trots att börsveckan öppnades med en baisseartad not finns det åtminstone tre skäl att köpa Dax-indexet.

Finansmarknaderna fick panik i slutet av förra veckan. Sydafrikanska forskare har varnat världen för att en ny COVID-19-variant är mer smittsam än andra, och nyheten utlöste en nedgång på de stora aktiemarknaderna i världen.

Risk-off-sentimentet förstärktes av det faktum att likviditeten var tunn på grund av Thanksgiving-helgen. Under helgen lugnade det sig dock när mer information blev tillgänglig.

Medan Dax-indexet öppnade handelsveckan med en lucka, kan tjurar vilja köpa under dippen av minst tre anledningar.

Dax-indexet ligger fortfarande över horisontellt stöd

En anledning är teknisk – trots den senaste tidens nedgång ligger Dax-indexet fortfarande över stort stöd. Stödet har hållit i sig sedan april i år och medan det är ovanför är biasen hausse.

Den tyska politiska osäkerheten upphörde när en ny koalition bildades

En av sakerna bakom den långa konsolideringen på den tyska aktiemarknaden i år var osäkerheten kring det federala valet. Under andra hälften av september slutade det federala valet utan någon klar vinnare. Förhandlingarna startade direkt, men det tog två månader innan en överenskommelse slutligen nåddes.

Den nya regeringen ger hopp om att Europas största ekonomi kommer att återhämta sig och att Europa som helhet är redo att gå framåt.

ECB ska hålla sin penningpolitik lös trots stigande inflation

Slutligen signalerar ECB fortfarande lösa monetära förhållanden trots en stigande inflation. Centralbanken gjorde klart att de inte har några avsikter att höja styrräntenivån 2022 och därmed skapa en gynnsam miljö för aktiemarknaden.

Lägger vi till detta till att andra stora centralbanker, som Federal Reserve i USA, redan stramat åt penningpolitiken, så är chansen stor att flöden strömmar ut från andra aktiemarknader in i Europa. Dessutom, om vi betraktar konsolideringen 2021 i Dax-indexet, är de tyska aktiemarknaderna en tilltalande investering 2022.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto