Home > De tre bästa anledningarna till att sälja ädelmetaller 2022

De tre bästa anledningarna till att sälja ädelmetaller 2022

Silver och guld underpresterade 2021 trots att inflationen stigit till nivåer som inte setts på fyra decennier. Här är anledningen till att ädelmetaller kan fortsätta att underprestera under 2022.

Guld startade 2021 över $1 950, ner från sina rekordhöga nivåer som etablerades sommaren 2020 vid höjden av covid-19-pandemin. Men vad som såg ut att bara vara en enkel korrigering innan en körning till nya toppar visade sig vara mycket mer än så. Priserna på både guld och silver, de mest omsatta ädelmetallerna, sjunker avsevärt under 2021 trots att inflationen går varm.

Traditionellt tjänar ädelmetaller som ett skydd mot inflation. Detta är anledningen till att underprestationen av både guld och silver 2021 överraskade marknadsaktörerna. Inte nog med att guldpriset inte nådde en ny all-time high, utan det fortsatte att falla och handlas nu i $1 780-området. Med andra ord har guldet minskat med cirka $200 jämfört med året innan, trots att inflationen i USA nått fyra decenniers högsta nivåer.

Vad håller nere priserna på guld och silver och vad kan man förvänta sig 2022? Här är tre anledningar till att sälja guld och silver 2022 – svag investeringsefterfrågan, stigande lång- och kortfristiga räntor och silverindustriell efterfrågan kommer inte kunna kompensera den svaga investeringsefterfrågan.

Svag investeringsefterfrågan

Investeringsefterfrågan på guld och silver kommer sannolikt att påverkas i en miljö med stigande priser. Marknaden förväntar sig att Fed kommer att höja räntorna kvartalsvis med start i juni 2022, och därmed minskar investeringsefterfrågan på ädelmetaller.

Stigande långa och korta räntor

Genom att hålla långa och korta räntor låga skapade centralbankerna en miljö där risken fanns. Som ett resultat steg aktierna och räntorna pressades ned. Stigande räntor skulle ytterligare pressa guld- och silverpriserna, eftersom realräntorna måste stiga för att de stora centralbankerna ska kunna uppfylla sina prisstabilitetsmandat.

Silvers industriella efterfrågan kan inte kompensera den svaga investeringsefterfrågan

Silver skiljer sig från guld eftersom, förutom efterfrågan på investeringar, påverkar även industriell efterfrågan priset. Övergången till grön energi bör öka priset på silver eftersom metallen används i solpaneler och elektriska batterier, men den industriella efterfrågan kommer sannolikt inte att kompensera för nedgången i investeringsefterfrågan 2022.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto