Home > De tre bästa anledningarna till ett baisseartat pund 2022

De tre bästa anledningarna till ett baisseartat pund 2022

Bank of England överraskade finansmarknaderna i går genom att leverera en räntehöjning när ingen förväntade sig en. Pundet studsade efter nyheterna, men inställningen till 2022 är fortfarande baisse.

Sterling hoppade efter gårdagens nyhet om att Bank of England höjde räntan. De oväntade nyheterna överraskade marknaden eftersom centralbanken inte antytt någon åtstramning av penningpolitiken vid tidigare tillfällen.

Ändå, trots att Bank of England höjt räntorna innan Fed och långt före Europeiska centralbanken, finns det få anledningar att hurra för pundet. Här är tre faktorer som kan komma att tynga pundet nästa år: Storbritanniens ekonomiska återhämtning släpade efter den för sina jämförbara konkurrenter, exporten fortsätter att krympa efter Brexit och högre skatter skulle skada affärssentimentet.

Storbritanniens ekonomiska återhämtning släpade efter sina jämnlika

COVID-19-pandemin tog uppmärksamheten från Brexit, men konsekvenserna av den röriga skilsmässan från EU är fortfarande synliga. Dessutom kommer de att bestå i år eller till och med årtionden.

En snabb jämförelse mellan den ekonomiska tillväxten i Storbritannien och en jämförelsegrupp av länder (Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna, Frankrike, Kanada, Sverige, Sydkorea) avslöjar att den ekonomiska tillväxten i Storbritannien har släpat efter efter EU-folkomröstningen. Dessutom, när pandemin slog till, var den ekonomiska nedgången allvarligare i Storbritannien, och det var även den efterföljande studsen.

Exporten fortsätter att minska efter Brexit

En annan direkt konsekvens av Brexit är den svaga exportaktiviteten. I skarp kontrast till vad som hände i den globala handeln, minskade Storbritanniens export avsevärt. En fara här är Nordirlandsprotokollet. Om landet drar sig ur protokollet finns det en betydande risk för handelsrepressalier från Europeiska unionen.

Högre beskattning skulle skada affärsstämningen

Den brittiska regeringen tillkännagav nyligen att företagsbeskattningen höjs med 6% till 25%, med start i april 2023. Även om det bara är december 2021 är trenden mot högre beskattning synlig och skulle skada affärssentimentet innan skattehöjningen genomförs. Som sådan kan investeringar skjutas upp, vilket ytterligare påverkar det ekonomiska resultatet.

Sammantaget flyttade pandemin uppmärksamheten bort från Brexit och dess konsekvenser. De risker som lyfts fram här finns dock och är tillräckliga för att utlösa svaghet för det brittiska pundet 2022.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto