Home > De tre bästa gruvaktierna att köpa under de enorma amerikanska infrastrukturinvesteringarna

De tre bästa gruvaktierna att köpa under de enorma amerikanska infrastrukturinvesteringarna

Infrastrukturnotan på 1,2 biljoner dollar är inställd på att sätta USA på rätt spår för att nå sitt netto-noll-mål. Vilka är de bästa gruvaktierna som drar nytta av det?

Denna månad godkände Amerika ett utgiftspaket för två partier för infrastruktur på 1,2 biljoner dollar. Under de kommande tio åren kommer mer än 100 miljarder dollar att skickas ut för att bygga eller uppgradera broar, motorvägar och vägar.

Men det är inte allt. Pengarna kommer att gå till andra områden, som 63 miljarder dollar till vatten- och avloppsvattenhantering, 65 miljarder dollar för att uppgradera bredband, 65 miljarder dollar för att uppgradera elnätet, 17 miljarder dollar för att uppgradera och bygga ut hamnar och vattendrag, och så vidare.

Men vem kommer att dra nytta av infrastrukturpaketet? Lagförslaget är inställt på att sätta landet på rätt spår för att möta sina netto-noll-utsläpp av koldioxid till 2050, men mer gruvdrift behövs för att uppfylla dekarboniseringsmålen. Till exempel kommer endast infrastrukturpropositionen att stå för en ökning av efterfrågan på stål med 75 ton.

Därför har gruvbolagen goda utsikter. Här är tre namn att tänka på: BHP, Anglo American och Ivanhoe Mines.

BHP

BHP är ett australiensiskt företag som utforskar naturresurser över hela världen. Man bryter bland annat koppar, silver och uran och har en bruttovinstmarginal på 88,20% under de senaste tolv månaderna. Dessutom är P/E-talet på 9,03 mycket lägre än sektorsmedianen, och aktiekursen har fallit något under det senaste året.

Anglo American

Anglo American är ett brittiskt företag med verksamhet inom gruvindustrin som utforskar bland annat platina, metallurgiskt och termiskt kol och järn. Den handlas till ett P/E-tal på 5,07 och ett pris till bokfört värde på 1,46.

Priset till bokfört värde eller PBV-förhållandet är ett av de bästa värderingsmåtten. Det bokförda värdet är skillnaden mellan ett företags tillgångar minus skulder, och ju lägre antal desto bättre.

Ivanhoe Mines

Ivanhoe Mines är ett kanadensiskt företag baserat i Vancouver, verksamt inom den diversifierade metall- och gruvindustrin. De utforskar olika metaller som zink, germanium och rodium, främst i Afrika, och det grundades 1993.

Aktiekursen har stigit med över 75% under de senaste tolv månaderna och försäljningen 2022 beräknas till nästan tre gånger 2021 års nivå. År 2021 beräknas företaget nå 264 miljoner dollar i försäljning och nettovinsten till 107 miljoner dollar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto