Home > De tre största riskerna att tänka på när du investerar 2022

De tre största riskerna att tänka på när du investerar 2022

Makro, finansiella och politiska risker att ta hänsyn till 2022. Vad bör finansmarknadsaktörerna hålla ett öga på nästa år?

Handel med finansiella marknader handlar om att tolka och bedöma den globala ekonomin. Eftersom finansmarknaderna är sammanlänkade kan det som händer i en del av världen eller med en tillgång påverka hela marknaden.

Som ett exempel, att överväga priset på olja. En kraftig nedgång indikerar vikande efterfrågan och därmed en potentiell recession. Som sådan skulle aktier minska eventuella vinster, och råvaruvalutorna kommer att säljas. Dessutom påverkar oljepriset inflationsförväntningarna, och därför kommer centralbankerna att ändra sin penningpolitik i enlighet med detta.

Det är därför användbart att förbereda sig för nästa handelsår och se över vilka potentiella risker som kan påverka finansmarknaderna. Här är tre kategorier att ta hänsyn till: makrorisker, finansiella och politiska risker.

Makrorisker

Överst på listan i makrokategorin återstår den globala covid-19-pandemin. Den vetenskapliga världen rörde sig tillräckligt snabbt för att tillhandahålla effektiva vacciner mot viruset, men varianter dyker upp. Investerare såg den potentiella effekten på finansmarknaderna i december när oljepriset kraschade mer än 10 dollar efter nyheten att en ny variant, kallad Omicron, sprider sig snabbare. Med andra ord är pandemin inte över, men världen är bättre förberedd att hantera den.

Andra risker i denna kategori är effekterna av klimatförändringen, de pågående utbudsbegränsningarna, en potentiell arbetsmarknadsärrbildning och, varför inte, en hård landning för den kinesiska ekonomin.

Finansiella risker

Finansiella risker är lika viktiga. Till exempel bör investerare nästa år vara medvetna om möjliga likviditetsstörningar på grund av att ekonomier inte fungerar fullt ut. Stora centralbanker förbereder sig också för att strama åt penningpolitiken (en del har redan börjat, som Bank of England och Bank of Canada), och därför är en risk att de finansiella förhållandena dras åt plötsligt, vilket sätter de framsteg som gjorts hittills i fara.

En utmaning för nästa år är om reala avkastningar kommer att vara tillbaka i det positiva territoriet. Som diagrammet ovan visar låg de lägre efter varje kris, och med inflationen i USA på ett fyra decenniers högsta, kommer realräntorna att ha svårt att bli positiva.

Politiska risker

Slutligen bör politiska risker inte ignoreras 2022. För det första är det val i Italien, Spanien och Frankrike. För det andra kan konfrontationen mellan Ryssland och Ukraina eskalera. För det tredje bör populismens framväxt över hela världen också beaktas.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto