Home > Delvis återhämtning för amerikansk konsumtion

Delvis återhämtning för amerikansk konsumtion

Konsumtion har varit en av de bästa variablerna för att tolka ekonomisk återhämtning under kriser. Denna variabel har kanske aldrig varit mer användbar än vad den är under coronavirus-krisen.

Konsumtion är tillväxtmotorn för alla ekonomier. Om pengar läggs under madrassen, det vill säga om konsumenterna väljer att spara istället för att spendera, blir det svårt för ekonomin att återhämta sig. Med andra ord handlar det om tillit och om att reducera osäkerheten om ekonomins förmåga att återhämta sig, om myndigheternas förmåga att erbjuda stöd vid behov, om det medicinska samfundets förmåga att hantera pandemin, och så vidare.

När konsumenterna känner sig trygga igen kommer de börja spendera som de gjorde innan pandemin. Fram till dess kan ekonomer tolka siffrorna för att se vilka sektorer det är som drabbas mest.

Återhämtning från april till juli. Men det finns fortfarande förbättringsutrymme

De amerikanska myndigheterna reagerade väldigt starkt på krisen. Fed sänkte räntan till nära noll, samtidigt som de utökade kvantitativa lättnader, och kongressen levererade finansiellt stöd i form av pengar i medborgarnas plånböcker.

Men medan M2 ökade exponentiellt minskade penningcirkulationen. Fram tills det att detta förhållande vänder blir det svårt att se hur konsumtionen ska nå samma nivåer som innan pandemin.

Det finns ett par uppmuntrande tecken. Siffrorna från april till juli visar på förbättringar inom rekreationsvaror och fordon, samt för möbler och hushållsutrustning. Rekreationstjänster, mat, hotell och kläder ligger dock efter. Faktum är att de troligtvis inte kommer återhämta sig helt och hållet tills efter pandemin.

Om man ska summera siffrorna har konsumtionen av varor över perioden legat 7% högre medan konsumtionen av tjänsten 10% lägre. Detta är på ett sätt helt normalt – april var dysfunktionell då många delstater var nedstängda. Tjänster hade därför svårt att återhämta sig.

Om trenden vi ser i Europa når USA (fler begränsningar för utomhusaktiviteter på grund av nya fall) kan tjänsteindustrin få det svårt. Det finns dock ett wild card när man tittar på de amerikanska siffrorna för de kommande månaderna – det amerikanska presidentvalet.

Mer stöd kommer antagligen från regeringen, samt nya löften från båda presidentkandidaterna. För att övertyga konsumenterna att spendera igen bör dock kandidaterna fokusera på pandemin och dess bieffekter snarare än ekonomiskt stöd som bara läggs undan tills folk tror på ekonomisk tillväxt igen i USA.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto