Home > Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter att prestera bättre än andra länder

Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter att prestera bättre än andra länder

Den stigande trenden på den amerikanska aktiemarknaden har fortsatt under hela COVID-19-pandemin. Avvikelsen från MSCI World Index har också ökat. Vad kommer härnäst?

COVID-19-pandemin skapade den snabbaste björnmarknaden någonsin. I sina initiala faser ledde pandemin till det snabbaste skiftet någonsin från en tjurmarknad till en björnmarknad. När aktiemarknaden tappar över 20% från sina toppar innebär det att marknaden befinner sig i björnaktiga territorier.

Det som följde var dock en snabb vändning, vilket ledde till att amerikanska aktiemarknadsindex slog nya rekord.

En av anledningarna till den snabba vändningen var det massiva finansiella och monetära stöd som myndigheterna utfärdade. Amerikanska hushåll fick pengar direkt på sina konton, och en del av dessa stödpengar hamnade till slut på aktiemarknaden.

Antalet näthandelskonton fördubblades under pandemin

Nätmäklare frodades under nedstängningarna. Antalet nya handelskonton ökade dramatiskt, och i vissa fall fördubblades de jämfört med tidigare år.

Folk hade plötsligt disponibla pengar (de flesta amerikaner fick mer pengar än sin inkomst innan pandemin), och även disponibel tid som kunde spenderas på att bevaka marknaderna. Mer spekulativa aktiviteter ledde till att allt fler människor började delta på marknaden. I efterhand är inte detta scenario särskilt överraskande.

Medan antalet nya konton per månad på amerikanska mäklarhus är imponerande är den amerikanska aktiemarknadens resultat inte lika överraskande. En snabb jämförelse mellan S&P 500 och MSCI World visar att den amerikanska aktiemarknaden länge har presterat bättre än sina gelikar.

Tiden efter finanskrisen 2008-2009 och COVID-19-pandemin år 2020 bidrog till att denna trend accelererades. I och med det enorma finansiella stöd som Fed och den amerikanska regeringen sände ut ökade gapet mellan den amerikanska och övriga världens aktiemarknad exponentiellt.

Vad kommer härnäst? Kommer den amerikanska aktiemarknaden korrigera, eller kommer MSCI World Index komma ikapp? Det är svårt att tro att denna avvikelse kommer fortsätta öka framöver, men om investerare och traders har lärt sig något så är det att vara beredda på det oväntade.

Allt sammantaget har den amerikanska aktiemarknaden fortfarande en stigande ton, samtidigt som den aldrig har legat högre. Det verkliga testet kommer när Fed måste börja trappa ner på sina lättnader.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto