Home > Den amerikanska detaljhandeln i USA minskade mer än väntat

Den amerikanska detaljhandeln i USA minskade mer än väntat

Förra fredagen visade december månads detaljhandelsrapport i USA att de amerikanska konsumenterna fortfarande inte vill spendera pengar. Detta är normalt under osäkra tider då konsumenter väljer att spara mer av sin inkomst tills ekonomin återhämtar sig.

I december förväntade sig ekonomer att detaljhandeln skulle stå stilla jämfört med föregående månad. Istället minskade den med -0,7%. Core-rapporten, som inte räknar med bilar, minskade ännu mer, med -1,4%. För att göra det ännu värre reviderades även rapporten för november åt det lägre hållet.

Detaljhandeln – ett av de viktigaste mätvärdena för att tolka ekonomisk tillväxt

För traders är detaljhandelsrapporten en viktig rapport för att förstå hur det går med ekonomin. Konsumtion är själva motorn till ekonomisk tillväxt. Förändringar i konsumtionen spelar stor roll för hela ekonomin, och därmed också för marknaden.

Pandemin förändrade hur folk spenderar sina pengar, och därmed förändrades konsumtionsvanorna. Det finns än annan beståndsdel att ta i beaktning – helikopterpengar.

En av de huvudsakliga anledningarna till varför regeringar använder finansiellt stöd är att stimulera konsumtionen. Nu när folk tvingas spendera mer tid hemma för att bekämpa smittspridningen är det svårare att hitta ett jobb. Alla pratar om att jobba på distans och på internet, men vissa jobb kan helt enkelt inte göras på distans.

Till följd av det väljer USA:s regering, tillsammans med andra regeringar i världen, att skicka finansiellt stöd till hushållen. I USA skedde detta i form av direkta pengar till hushållen för att stötta dem i denna kris.

I verkligheten vet regeringen att det är betydligt dyrare att inte göra detta. Den omedelbara ekonomiska kollapsen hade varit så stark att den ekonomiska återhämtningen skulle ta mycket längre tid. Till följd av det är direkta pengar till hushållen ungefär samma sak som exempelvis en skattesänkning.

Problemet kommer från vad konsumenterna väljer att göra med pengarna. Om konsumenterna väljer att spara stora delar av pengarna, som det visade sig att många gjorde, då försenas den ekonomiska återhämtningen. Dessutom växer penningmängden avsevärt då den amerikanska regeringen har ett underskott och lånar därmed pengarna till stödet.

Allt sammantaget visade rapporten för december månad att ekonomin är långt ifrån en återhämtning. Endast en konsekvent stigande trend i detaljhandeln kan indikera ekonomisk tillväxt. Fram tills det att detta händer är lågkonjunkturen här för att stanna.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto