Home > Den amerikanska detaljhandeln stiger i januari då konsumtionen har vänt starkt

Den amerikanska detaljhandeln stiger i januari då konsumtionen har vänt starkt

Den viktigaste ekonomiska rapporten förra veckan överraskade marknaderna. Den amerikanska detaljhandeln för januari månad, ökade med 6% jämfört med föregående år, vilket är den största ökningen sedan juni 2005.

Detaljhandeln visar hur en ekonomi mår. Konsumtionen är det viktigaste för ekonomisk tillväxt, och påverkar även inflationen. Därmed är den starka konsumtionen i januari en stark signal att den amerikanska ekonomin håller på att återhämta sig, snabbare än vad många hade trott.

En annan slutsats man kan dra av denna högpresterande detaljhandel, är att de amerikanska konsumenterna väljer att spendera pengar ifall de får pengar. Ett motargument mot så kallade ”helikopterpengar” (det vill säga direkta insättningar på privatpersoners konton) är att konsumenterna väljer att inte spendera, utan istället spara pengarna. Men, siffrorna från i januari avfärdar denna teori fullständigt.

Finns det en risk för att den amerikanska ekonomin håller på att överhettas?

Beslutsfattare har ett svårt jobb i att hitta rätt takt för den ekonomiska tillväxten. Det är inte bara lågkonjunkturer som innebär utmaningar – detta sker även under ekonomisk expansion. När en ekonomi växer för fort, finns det en risk för en så kallad överhettning.

Vissa kanske frågar sig varför detta är viktigt under en hälsokris, när världens ekonomier fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur? Svaret på det är att de åtgärder som vidtas under en lågkonjunktur, får konsekvenser under flera år framöver. När exempelvis pengar trycks och penningpolitiska åtgärder tas kan det leda till högre inflation framöver. Det kanske inte visar sig omedelbart, men ett frö har såtts och nu är det bara en fråga om tid innan det sker.

Samma gäller för ekonomisk tillväxt. Givetvis är det så att ekonomisk tillväxt är önskvärt. Men, det viktiga är att hitta rätt balans mellan finansiell och monetär expansion, men hur mycket är för mycket?

De som har varit involverade på marknaderna ett tag nu minns vad som hände efter finanskrisen 2008-2009. Allt som krävdes var att Fed skulle antyda att de skulle minska balansräkningens expansion för att marknaderna skulle korrigera avsevärt.

Är en stark detaljhandel det första tecknet på att mer ekonomiskt stöd inte längre behövs?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.