Home > Den amerikanska detaljhandeln växer i oktober

Den amerikanska detaljhandeln växer i oktober

För tre dagar sedan visade siffrorna från detaljhandeln i oktober fortsatt tillväxt. Även om tillväxttakten minskade var oktober den sjätte månaden i rad med tillväxt efter kollapsen i maj.

På många fronter är detta mer än bara goda nyheter. Detta visar att de amerikanska konsumenterna fortfarande spenderar, trots hälsokrisen.

Det visar även den påverkan som penningpolitiken har haft på hushållen. Medan besparingsgraden ökade på grund av den osäkerhet som följer med en pandemi valde konsumenterna att spendera stora delar av de pengar de fick av myndigheterna. En förklaring till den långsammare tillväxttakten kan vara att konsumenterna började spendera de besparingar de samlade på sig under de senaste sex månaderna.

Hur man kan tolka siffrorna för detaljhandeln i oktober

Varje gång siffror från detaljhandeln släpps bör traders titta på två olika saker. För det första har vi själva rubrikerna. I oktober visade detaljhandeln en ökning på 0,3% månad över månad, jämfört med föregående månad. De faktiska siffrorna låg aningen under förväntningarna på 0,5%, och betydligt lägre än föregående 1,6%. Det viktiga är dock trendriktningen. Så länge som siffrorna stiger har konsumenterna reserver de fortfarande kan använda.

En annan sak som är viktig att titta på är det som kallas Core Retail Sales, som visar samma sak men utan att räkna med priset på bilar. Anledningen till det är att bilar ofta tar upp en stor del av detaljhandeln – cirka tjugo procent. För att få en tydligare bild över siffrorna kan man både välja att inkludera och exkludera denna datapunkt.

Bilden ovanför visar detaljhandeln i oktober. Det vi ser är att mindre pengar läggs på restaurangbesök, men det ser inte lika illa ut som i april. Även kläder tog ett steg tillbaka, men återigen inte lika mycket som i april.

Man kan dock inte låta bli att se likheter mellan oktober och april. Medan siffrorna inte är likadana finns det ett mönster som ser liknande ut. JP Morgan sade nyligen att de såg ett liknande mönster i mars, det vill säga att folk spenderade mer på livsmedel än på restaurangbesök.

Siffrorna bekräftar en nedsaktad ekonomi. Visar de också att konsumenternas reserver har tagit slut, och att det utan mer stöd från myndigheterna kan leda till att detaljhandeln inte kommer fortsätta växa?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto