Home > Den amerikanska dollarn är fortfarande världens reservvaluta

Den amerikanska dollarn är fortfarande världens reservvaluta

COVID-19-pandemin ledde till ett aggressivt monetärt och finansiellt svar från USA, vilket omedelbart ledde till att dollarn sjönk som en sten. Logiskt sett följer en minskning av en valutas värde efter att nya pengar trycks så snabbt och i så stora mängder (över 25% av alla dollar som någonsin skapats skapades som svar på pandemin).

Det finns andra exempel överallt. De som anser att dollarn bör vara värd mindre pekar mot länder som Venezuela, Turkiet och Argentina som klassiska exempel på platser där de inhemska valutorna tappade i värde snabbt.

De har rätt. Titta bara på Turkiet. Över helgen sparkade landets president centralbankschefen, vilket ledde till att den lokala valutan, lira, sjönk i botten. Denna nedgång var så stark att samtliga finansiella marknader påverkades, i och med den ökade roll som tillväxtmarknader spelar i investerares portföljer.

Man kan dock inte använda ovan nämnda exempel när man pratar om USA och dollarn. Motargumentet är nämligen att det inte finns någon direkt rival till dollarns roll som världens reservvaluta.

Den amerikanska dollarns del i internationella reserver växte under pandemin

Det är enkelt att peka på inflation och valutor som tappar i värde när man saknar kunskap om vad som sker i verkligheten. Det är inte bara så att dollarn inte tappade sin status, den stärktes faktiskt som reservvaluta under pandemin.

Trots massivt tryckande av pengar från Fed och finansdepartementet har utländska nationer valt att öka sin exponering till dollarn under pandemin. Trots att dessa länder hade andra alternativ för sina reserver valde många länder fortfarande dollarn.

Alla andra kandidater (exempelvis euron) har fått en minskad del, trots att euron presterade bättre än dollarn på marknaderna under stora delar av 2020 och 2021 hittills. Trots att EURUSD-kursen steg från 1,06 till 1,23 under pandemin ledde inte detta till en oro att dollarn skulle förlora sin reservstatus – snarare det motsatta. Man kan säga att länder använde dollarns svaghet som en möjlighet att bygga upp sina reserver till bättre nivåer.

Förra veckans beslut från Fed avslöjade att Fed vill fortsätta ha en lättad hållning, trots tecken på ekonomisk återhämtning. Marknaderna trycker dock på, då avkastningen stiger och den första räntehöjningen redan är prissatt till så tidigt som december 2022.

Det finns ingen annan centralbank i den utvecklade världen som tänker på att höja räntorna inom en snar framtid. Därmed bör dollarns styrka inte vara en överraskning, så länge som valutan är det främsta valet för reserver.

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto