Home > Den amerikanska dollarns förfall

Den amerikanska dollarns förfall

Den amerikanska dollarn (USD) har haft en dålig vecka hittills. Faktum är att USD har fallit på valutamarknaden ända sedan Fed öppnade upp swappavtal för att tillhandahålla det finansiella systemet med likviditet tidigt i april.

Framförallt satte pandemin igång värdeökningar på andra reservvalutor. AUDUSD, GBPUSD, EURUSD steg alla stort sedan låga noteringar i mars. Även USDCAD, USDCHF och USDJPY har haft svårt att hitta bra bud.

Så, vart är USD på väg? Denna vecka inleddes precis som hur föregående vecka avslutades, med en nedåtgående USD. Vissa pratar redan om dollarns förfall, framförallt med tanke på att råvaror som guld och silver samtidigt stiger.

Vart är USD på väg?

USD arbetar i motvind, vilket är varför alla pratar om en kommande härdsmälta. Först och främst verkar dollarindexet (DXY) ha nått sin topp kring 100-nivån. Efter tre försök att ta sig högre testar det just nu den stigande trendlinjen som man kan se i diagrammet ovan. Om trendlinjen bryts skapar DXY ett trippeltopp-mönster – ett vändmönster med en uppmätt rörelse mot lägre nivåer.

Men, bakom enkel teknisk analys och tolkningar av indikatorer finns det alltid stora spelare som bör bevakas. Framförallt är det ofta centralbankerna som ingriper för att manipulera sina valutor. Det är då inte bara den amerikanska centralbanken (Fed) som man bör ha i åtanke när man betänker dollarn utan även alla andra centralbanker i världen då stora delar av den globala skulden är utfärdad i USD.

I en tvåårig studie (2017-2019) som genomfördes av Internationella valutafonden (IMF) tillsammans med Världsbanken och Sovereign Wealth Fund Institute avslöjades det att viktiga finansiella center var involverade i valutamanipulation (2017 – 2019). Framförallt Schweiz spelar och har spelat en viktig roll i detta avseende.

Data från Schweiz centralbank i år visar att SNB har köpt stora mängder USD, EUR och andra reservvalutor från mars till maj i år. Data senare än så finns ännu inte tillgänglig, men länder med stort handelsöverskott som SNB bör köpa svagare valutor för att inte omdirigera värdeökning av valutor till länder med handelsunderskott. SNB valde ändå att göra det motsatta.

Detta innebär att USD endast kan vara en mellanhand, en motpart i ett flöde mellan olika länder. COVID-19-pandemin har gjort att alla länder agerar i sina egna intressen och förändrade hur finansiella marknader rör på sig.

Det bör inte komma som en överraskning om vi senare i år märker att den trippeltopp som just nu kan synas på DXT faktiskt är en horisontell bas i en uppåtstigande triangel – ett fortsättningsmönster som pekar mot högre, inte lägre värden.

Trots allt finns det ett talesätt bland tekniskt bevandrade investerare – en trippeltopp håller sällan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto