Home > Den amerikanska ekonomin år 2021

Den amerikanska ekonomin år 2021

Idag skedde en viktig milstolpe i kampen mot pandemin – den första personen har blivit vaccinerad i Storbritannien. Om vaccinet fungerar kommer ekonomierna att vända starkt under 2021. Till följd av det har traders och investerare spenderat mycket tid med att skapa en prognos för återhämtningen och konsekvenserna för finansiella marknader.

Under pandemin har ”lösningen” på den ekonomiska krisen hittills kommit från USA. Det var först efter att Fed öppnade upp swappavtal för dollarn med resten av världen som finansiella marknader började stabiliseras, så regeringar och beslutsfattare fick den tid de behövde för att skapa åtgärder. De som kan förutspå ekonomin i USA på ett korrekt sätt får därför en konkurrensfördel på marknaderna.

Tillbaka till den expansionstrend vi såg innan pandemin

Den amerikanska ekonomin förväntas sammandra med cirka 4% under 2020, men förväntas återhämta sig under 2021 och växa med 4,7%. Ett stort problem här är att storleken på ett potentiellt stödpaket som förväntas levereras under årets första hälft.

Marknaden förväntar sig en andra runt finansiellt stöd, men det är svårt att förutspå hur stort det blir på grund av den delade kongressen. Uppskattningar ligger på allt från 500 miljarder dollar till en biljon dollar, och skillnaden mellan dessa extrema värden är tillräckligt stor för att kunna påverka tillväxten under 2021.

Personlig konsumtion förväntas vända starkt. Besparingsgraden ökade dramatiskt under 2020 då hushållen var försiktiga med sina pengar under pandemin. Då vaccin mot viruset har börjat distribueras bör konsumenternas förtroende öka, vilket bör leda till att besparingsgraden vänder till normala nivåer. Med andra ord bör överskottet komma tillbaka till realekonomin, vilket kommer bidra till ekonomisk tillväxt.

En underliggande inflation kommer troligtvis kvarstå. Trots att Fed trycker allt mer pengar utvecklas ekonomin under sin potential, vilket innebär att inflationen inte hotar att visa sig förrän ekonomin når en sådan expansionstrend som sågs innan pandemin. Detta ger Fed ännu mer kraft att agera om det sker oväntade händelser under pandemin.

Givetvis är pandemins utveckling av högsta vikt för ekonomiska prognoser. Effektiva vaccin och massvaccinering kommer leda till en snabbare ekonomisk återhämtning. Men finns det potentiella problem relaterade till vaccinen på kartan?

Det finns fortfarande mycket osäkerhet som måste tas i beaktning, men man kan åtminstone säga att ljuset i slutet av tunneln finns i sikte. Trots allt blev den första personen vaccinerad idag.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto