Home > Den amerikanska ekonomin växer i en måttlig takt, Beige Book

Den amerikanska ekonomin växer i en måttlig takt, Beige Book

Det skriver Federal Reserve i sin regionala konjunkturrapport, Beige Book, som publicerades på onsdagskvällen.

”De flesta distrikten noterade en ökad aktivitet i tillverkningsindustrin från föregående rapport. Särskild styrka noterades i industrier relaterade till bostadsbyggande och bilar, medan flera distrikt rapporterade om osäkerhet eller svaghet i försvarsrelaterade sektorer”, skrev Fed i rapporten, som avser den ekonomiska utvecklingen från den senare delen av februari till början av april.

De flesta regioner upplevde en markant förbättring avseende bostäder och kommersiella fastigheter i spåren av ökade huspriser, samtidigt som efterfrågan på bostadslån var ”stadig till svagt högre”.

Privatkonsumtionen steg blygsamt trots att vissa regioner noterat att konsumtionen dämpats av stigande bensinpriser, högre inkomstskatter och vintervädret. Detaljhandlarna förutsåg fortsatt försäljningstillväxt i närtid.

Avseende läget på arbetsmarknaden uppgav distrikten att situationen ”varit densamma eller förbättrats något”. Rapporter om nyanställningar var mest förekommande inom tillverkningsindustrin, byggsektorn, IT och professionella tjänster. Lönetrycket var generellt dämpat, även om flera distrikt rapporterade om uppåttryck i sektorer med arbetskraftsbrist, som IT, bygg och ingenjörer.

Bortsett från rapporter om uppgång i huspriser och bostadsmaterial så var pristrycket generellt fortsatt måttligt.

Rapporten visade att tillväxten var måttlig i fem distrikt, blygsam i fem samtidigt som den var ”något snabbare” i två.

Beige Book utgör ett underlag inför Fomc-mötet den 30 april-1 maj.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto