Home > Den brittiska centralbanken pratar om negativ ränta

Den brittiska centralbanken pratar om negativ ränta

Gårdagens beslut från den brittiska centralbanken (BOE) kom och gick utan att många la märke till det. Men det lämnade en del spår som är värda att nämna, framförallt för de som är intresserade av Storbritanniens framtida penningpolitik.

BOE befinner sig just nu i valet och kvalet. Å ena sidan måste de hantera de förödande effekterna av coronavirus-krisen, men samtidigt närmar sig Brexit-deadlinen i december, vilket sätter ännu mer press på landets finanser och framtida penningpolitik.

Negativ ränta är möjlig, men inte direkt

Det mest förväntade från gårdagens BOE-beslut hade att göra med antydningar om att eventuellt implementera negativ ränta i Storbritannien. Centralbanken levererade på så sätt att de pratade mycket om detta ämne.

Medan det inte är uppenbart i deras officiella utlåtande diskuterades negativ ränta av ordförande Bailey. Han nämnde tydligt att negativ ränta finns i deras verktygslåda, men tonade ner tanken att detta skulle implementeras någon gång snart.

Investerare brukar dock ha en annan tolkning av sådana utlåtanden som det BOE levererade under gårdagen. Alla investerare vet att centralbanker gillar att antyda om de möjliga verktyg som finns för att göra sina intentioner offentliga.

Till en början introduceras dessa verktyg som alternativa lösningar på den aktuella ekonomiska situationen. Okonventionella åtgärder som negativ ränta presenteras alltid som i värsta fall-lösningar.

Varför? Målet är att lugna ned den påverkan som dessa åtgärder har på de finansiella marknaderna. Detta innebär inte att de definitivt kommer användas, men om de används ska det inte komma som en överraskning.

Gårdagens diskussioner var därför intressanta. Ordförande Bailey påpekade även att negativ ränta är olika effektiv beroende på var ekonomin befinner sig i affärscykeln.

Två saker är värda att nämna här. Först och främst pratade han om ”effektivitet”, vilket innebär att BOE anser att negativ ränta fungerar till viss del för att stimulera ekonomisk aktivitet. För det andra refererade han till specifika faser i affärscykeln, vilket innebär att det eventuellt finns vissa trösklar som måste nås innan negativ ränta ska börja användas av centralbanken.

Om den europeiska centralbanken (ECB) kan fungera som riktmärke går det att säga att negativ ränta fungerar under ekonomisk expansion. Vi vet ännu inte hur det fungerar när ekonomin sammandrar då det inte finns tillräckligt mycket data för att kunna säga det.

Oavsett vilket skiljer sig den brittiska centralbankens situation från den europeiska centralbankens situation. ECB sätter exempelvis tre räntor, och endast en av dem hamnade under noll (deras inlåningsfacilitet).

En sak är klar – vi lär ser mer volatilitet på GBP då vi närmar oss Brexit i december. De som bäst kan förstå BOE:s budskap kommer få en fördel när de köper och säljer GBP-tillgångar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto