Home > Den brittiska energimixen visar fortfarande ett starkt beroende av olja

Den brittiska energimixen visar fortfarande ett starkt beroende av olja

Världen skiftar mot grönare politik. Oavsett om man gillar det eller inte är fossilbränslenas tid förbi, vilket kan ses på oljeproducenternas sjunkande aktiepriser.

Men att tro att oljeindustrin ska sluta existera över en natt stämmer inte. Faktum är att olja och oljerelaterade produkter (biprodukter) alltid kommer finnas där, men mänskligheten strävar allt mer efter att distansera sig från olja i energimixen på grund av miljörelaterade orsaker.

Vindkraft till alla hem i Storbritannien

En av de stora trenderna som ligger framför oss har att göra med förnyelsebar energi. Nästan alla utvecklade länder i världen har en plan för att öka sin användning av förnyelsebar energi, och minska användandet av olja.

Vad innebär detta för investeringar? Allt.

För att förändra energimixens struktur krävs investeringar. Investeringar kommer inte bara från regeringarnas politiska åtgärder (dvs. den offentliga sektorn) utan även från den privata sektorn. Gröna obligationer och gröna projekt, samt utökningen av ESG (Environmental, Social and Governance) leder till mer finansiering för att förbättra energimixen.

I Storbritannien är planen att förse alla hem i landet med energi från vindkraft år 2030. 2030 kan låta som att det är långt borta, men det är nu bara 10 år bort och beroendet av olja i den brittiska energimixen är kvar. År 2019 var det bara 14,4% av all energi som kom från förnyelsebar energi.

Med andra ord finns det mycket kvar att göra. Förändringen är dock här, och riktningen är klar.

Denna månad presenterade Boris Johnson planen för en ”grön industriell revolution”. Bland annat kommer detta innebära ett förbud mot att sälja dieseldrivna bilar. Planen ligger i linje med vad andra länder och regioner i världen gör. En titt på EU visar att Storbritannien följer EU:s väg mot grönare projekt. Fler projekt för sol- och vindkraft kommer sättas i bruk år 2021 i Frankrike och i Tyskland, och samtidigt stöttar EU-kommissionen investeringar i området genom att erbjuda både bidrag och lån till låga räntor. Även i Latinamerika, Nordafrika och Mellanöstern har förnyelsebar energi planerats för 2021.

Allt sammantaget såg världen hur naturen började läka under nedstängningarna i mars och april. Under en kort period såg mänskligheten de tydliga fördelarna med förnyelsebar energi. Förvänta dig att detta blir ett stort tema under de kommande årtiondena.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.