Home > Den COVID-19-relaterade ekonomiska krisen och hur långt vi är från full ekonomisk återhämtning

Den COVID-19-relaterade ekonomiska krisen och hur långt vi är från full ekonomisk återhämtning

Alla pratar om den ekonomiska påverkan som coronavirus-krisen har haft. Ekonomier stängdes ned över hela världen och öppnades först upp flera månader senare. Allt fler började jobba och resa, vilket ledde till att infektionsgraden också ökade. Vad vi kommer se härnäst kommer till stor del handla om hur ekonomierna har lärt sig att hantera viruset och eventuella nya nedstängningar.

Om vi antar att inga nya nedstängningar händer kommer den ekonomiska aktiviteten fortsätta att förbättras. Det positiva med att vara på botten är att det bara finns en väg – uppåt. Vad händer om aktiemarknadens ökning pekar mot en snabbare ekonomisk återhämtning? Vad händer om ekonomierna vänder snabbare än vad många trodde i början av krisen? Det finns uppmuntrande tecken, men investerare bör vara försiktiga.

PMI för tillverkning återhämtar sig på global nivå

PMI:erna ligger nu på frontlinjerna när det kommer till indikationer på en potentiell vändning. Under kriser vänder investerare sin uppmärksamhet mot PMI:er då de ofta pekar snabbare mot en möjlig återhämtning. Detta handlar trots allt om sentiment, då det är en enkät om branschens förhållanden. För att ett PMI ska ta sig över 70 behövs det exempelvis att tre av fyra respondenter har observerat förbättrade ekonomiska förhållanden. När man ligger på botten är detta inte helt ovanligt – faktum är att det är ganska vanligt.

Höga PMI-värden, även om de ligger på över 50, bör tas med en nypa salt. En viktig faktor är från vilket position som ekonomin har vänt från.

Om vi bara dömer av PMI:er har de flesta regionerna återhämtat sig snabbt. EU ligger på 51,8, tillväxtekonomier ligger på 51,4 och USA ligger på 50. Mot slutet av veckan kommer vi ha mer data om hur PMI:erna har utvecklat sig i Euro-området, och då kommer vi veta mer om vilka länder som har hanterat krisen bäst hittills.

Men om världens PMI:er verkligen pekar mot en ekonomisk återhämtning, och i så fall en global sådan, då matchar inte avkastningen på 10-åriga statsobligationer denna övergripande bild. De är alldeles för låga. Det finns en stark direkt korrelation mellan världens PMI:er och 10 åriga statsobligationer. Vid nuvarande PMI-nivåer borde avkastningen ligga på 1,5% istället för att vara så låg som den just nu är.

Med andra ord kan en vändning för USD vara ett tecken på ekonomisk återhämtning. Dollarn föll som svar på finansiellt och monetärt stöd, vilket ledde till den globala ekonomiska vändning vi har observerat. Detta hjälpte ekonomierna att ta sig runt hörnet.

En högre USD och fortsatta förbättringar på den ekonomiska fronten är det som investerare behöver. Detta bekräftar att den ekonomiska vändningen inte är temporär utan en start på en solid trend.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto