Home > Den ekonomiska påverkan av nya nedstängningar i Europa

Den ekonomiska påverkan av nya nedstängningar i Europa

De europeiska ekonomierna möter just nu den svåraste utmaningen sedan EU bildades. Inte ens efter finanskrisen 2008-2009 eller Euro-krisen 2012 påverkades ekonomin så mycket som den har gjorts under den senaste månaden.

Efter att den första vågen av pandemin låg bakom oss började många internationella organisationer (exempelvis den internationella valutafonden) skapa prognoser för en gradvis återhämtning under 2020. Prognosen var att 2021 skulle innebära en återhämtning av nästan all förlorad ekonomisk tillväxt.

Dessa prognoser hade inte med en andra nedstängning i sina analyser. Men en andra våg av pandemin har nu drabbat Europa vid helt fel tillfälle, och osäkerheten växer sig större än under den första vågen.

Vad är nytt under pandemins andra våg?

I princip allt. Till att börja med fanns det ett antagande i våras att om de europeiska länderna lyckades stävja antalet infektioner (och dödsfall) så skulle de på något sätt lyckas bibehålla detta under den närmsta framtiden.

Argumenten handlade om att det medicinska samfundet skulle lära sig mer om sjukdomen, hur man behandlar den, vad som fungerar bäst och så vidare. Vintern verkade då ligga långt in i framtiden, och de flesta länderna satsade på att de skulle vara bättre förberedda på att hantera en (möjlig) andra våg. Detta stämmer, de är bättre förberedda. Den medicinska infrastrukturen har förbättrats, och tillgången till både pengar och utrustning har förbättrats. Viruset sprids dock snabbt och betydligt mer aggressivt, vilket leder till en osäkerhet angående förmågan att hålla nere antalet infektioner.

Företag tvekar givetvis inför att spendera under sådana förhållanden. Företagens spenderingsvanor förändras, investeringar skjuts upp, produktionen minskar och efterfrågan minskar. För att uttrycka det kortfattat leder det till en sammandragande BNP och en djupare ekonomisk lågkonjunktur än vad man trodde från början.

Vissa investmentbanker har redan reviderat den ekonomiska prognosen för Europa. JP Morgan var en av de första att göra det då de reviderade tillväxtprognosen från positiva 2% till negativa 2%. Allt sammantaget är detta en 4% minskning i tillväxt, och detta är bara början.

ECB måste göra mer, och det kommer de att göra. Marknaden förväntar sig att december-mötet kommer innebära fler lättnader. Dock krävs även finansiellt stöd. Skulderna kommer stiga, och röster kommer börja höras om konsumtion och stödpaket. Den europeiska ekonomin riskerar nu att gå miste om sin konkurrenskraft då dess privata sektor ligger i riskzonen.

Asien har hanterat pandemin bättre. Australien gav nyligen en varning till sin befolkning genom att leverera fler lättnader och ekonomiskt stöd denna vecka. Varningen handlar om att de gör detta samtidigt som de kontrollerar virusets spridning betydligt bättre än vad Europa gör just nu, eller tidigare under året.

Svåra tider ligger framför de europeiska länderna. Desperata tider kräver desperata åtgärder, och ökad spendering är den enda lösningen för att undvika konkurser på stor skala.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto