Home > Den japanska yenen och börsen

Den japanska yenen och börsen

Det är uppgång på börsen, men börsen stiger sällan av sig själv bra fundamenta till trots. Ofta är upp- eller nedgången också underbyggd av externa orsaker som ökad likviditet, riskvilja eller lägre räntor och i vissa fall nyheter. Kan man hitta en av orsakerna till varför börsen stiger just nu kan man använda den som indikator för till exempel vidare uppgång. Sedan år 2000 har yenen varit en av de främsta indikatorerna på börsen.

Sedan den  japanska centralbanken i december förra året också började manipulera sin valuta  likt de andra centralbankerna runt om i världen för att försöka handskas med deflationen har den japanska yenen försvagats kraftigt. Jämför man Yen mot börsen kan man se en viss likhet. Detta ger en första ledtråd till varför det också kan vara bra att ha koll på yenen för att ta reda på vart börsen är på väg!

Så, vart är yenen på väg, och därmed kanske också börsen?
Ett mycket bra sätt att ta reda på detta på är att jämföra utvecklingen mellan (i detta fall Eur/Jpy) yen och börsen med en  metod som förespråkades av många kända handlare som i brist på ett svenskt ord kallas för ”tape reading”. Man tittar på den relativa styrkan för yenen mot börsen på dagsbasis och byter sedan perspektiv till längre och längre tidshorisont, till exempel en dag, sedan en vecka och sedan en månad, kontinuerligt. Under varje tidsperiod ska börsen helst överprestera mot yenen, inte ha lika stora rekyler etcetera.

Historiskt sett har en stor rörelse inneburit  ungefär 30-40 procent uppgång beroende på vilket volatilitetsfilter man vill använda (10-15%). Detta stämmer speciellt bra med snabba stigningar till vilken man kan räkna nuvarande stigning, och till dags datum sedan ett och ett halvt år tillbaka har Eur/Jpy stigit med över 45 procent! Detta är först och främst extremt mycket för en valuta, och gör Eur/Jpy extremt överköpt. Varje gång det skett en liknande uppgång i tid och pris har valutan till slut fallit tillbaka med ungefär 15 procent.

Man måste dock tänka på att börsen i sig själv har indikerat vidare uppgång och brutit genom motstånd efter motstånd och för yenen själv finns det inget motstånd förrän vid de gamla toppnoteringarna mellan 150 och 170 från innan börskraschen 2007-2008. Detta ger en  indikation om att yenen antagligen kan fortsätta upp. Vad som skulle kunna förändra detta är mycket högre volatilitet som till exempel den man kunde se år 2007-2008 i Eur/Jpy; det vill säga ett fall utan rekyler och som enligt Dow-teorin skapar lägre bottnar och lägre toppar vilket bekräftar att en nedgång har börjat. Ytterligare en bra indikator för yenen specifikt är intradayrörelserna. En skarp rörelse ned intraday med över 1,5% som håller sig kring det lägsta värdet för dagen är en indikator i sig om att en viss nedgång kan komma, vilket också syns väldigt bra i Eur/Jpy-diagrammet.

OMXS30 och EUR/JPY
OMXS30 och EUR/JPY
EUR/JPY
EUR/JPY
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto