Home > Den kinesiska ekonomin har återhämtat sig till nivåerna innan COVID-19

Den kinesiska ekonomin har återhämtat sig till nivåerna innan COVID-19

Kina har stulit rubrikerna de senaste åren. De är direkt involverade i ett handelskrig med USA, och är även det land där denna pandemi började.

Genom att ha en snabb start i kampen mot viruset jämfört med andra länder lyckades Kina besegra det. De hade dock en helt annan metod än västvärlden.

Till att börja med fokuserade de på att eliminera viruset genom att inte låta det spridas. När detta hade lyckats skiftades fokus mot behandlingar. Västvärlden gjorde det raka motsatta.

Den kinesiska kulturen och regeringens kontroll över befolkningen hjälpte även. Resultatet blev att den kinesiska ekonomin återhämtade sig och endast sammandrog under det första kvartalet. Faktum är att tillväxtgraden under det andra och tredje kvartalet kompenserade för förlusterna under det första kvartalet, vilket innebär att den kinesiska ekonomin kommer ha upplevt tillväxt sammanlagt under 2020.

Varför är kinesisk ekonomisk tillväxt goda nyheter?

Över helgen släpptes den senaste BNP-rapporten från Kina. Den visade en stark vändning i tillverkningssektorn, men även inom investeringar i tillgångar med fixerade intäkter.

Var kommer efterfrågan på kinesiska produkter ifrån? Det är inte överraskande att svaret på den frågan är USA, då de står för 20% av all efterfrågan på kinesiska produkter under september. Även ASEAN-länderna importerade över 12,8% på en YoY-basis.

Den snabba kinesiska ekonomiska återhämtningen är fantastiska nyheter för resten av världen. För att förstå dess påverkan är det viktigt att titta på det senaste årtiondet. Kina var/är världens främsta tillverkare, men samtidigt har även dess tjänstesektor växt exponentiellt.

Samtliga globala företag på 2000-talet har en sak gemensamt – att satsa på Kina, oavsett om det handlar om att börja tillverka där eller att börja importera från Kina.

Inte mycket har förändrats när det kommer till västvärldens relation till Kina, men Kina har förändrats.

År 2020 innebär den snabba kinesiska återhämtningen positiva effekter för resten av världen. Europa har exempelvis nästan blivit paralyserade av den andra vågen av COVID-19-infektioner. USA ser inte heller särskilt bra ut. För Asien-Stillahavsregionen innebär den kinesiska återhämtningen att det blir mer efterfrågan på råmaterial (exempelvis från Australien), mejeriprodukter (exempelvis från Nya Zeeland) och så vidare.

För att sammanfatta har världen inte förändrat så mycket ur ett ekonomiskt perspektiv. Ju bättre det går för Kina, desto bättre går det för resten av världen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto