Home > Den privata sektorn i Storbritannien återhämtar sig

Den privata sektorn i Storbritannien återhämtar sig

CIPS Flash UK Composite PMI för juni visar på en förbättrad privat sektor i Storbritannien med tillverkning och den sammanlagda produktionen har nått sina högsta noteringar på fyra månader. Dessutom har aktiviteten i tjänstesektorn ökat från 29 i maj till 47 i juni.

Uthållig tillverkningssektor

Utöver den övergripande ökade aktiviteten har tillverkningssektor tagit marknaderna med storm. Detta har skapat hopp om en snabbare återhämtning än väntat då den brittiska ekonomin öppnar upp igen.

Förtroendet har också återhämtat sig då förväntningar hos företagen har ökat. Men konsumtionen fortsätter att eftersläpa och är ett hinder för den övergripande aktiviteten på marknaden.

Med tanke på att de i Storbritannien fortsätter att lätta på restriktionerna från den 4:e juli antyder gårdagens data att de igen kommer uppleva tillväxt under det tredje kvartalet. Det finns ändå en rädsla om att vändningen endast håller i sig på kort sikt då företagen öppnar upp igen, och att en mer långsiktig återhämtning blir svårare och osäkrare.

Data från IHS Markit har även satt käppar i hjulen för den entusiasm som uttrycktes av Bank of England (BOE) vad gäller förväntad tillväxt år 2021. Medan BOE ser en skarp återhämtning, med en ökning av BNP på 15% nästa år, har Markit en mer försiktig prognos på bara 4,9% under 2021 efter en sammandragning på 11% under 2020.

För en tjänstebaserad ekonomi är förbättringar inom tillverkningssektorn framförallt positiva om de ackompanjeras med en tjänstesektor som expanderar. Medan tjänstesektorn presterade bättre än föregående månads rapport ligger den fortfarande inte på 50-nivån.

Ryggraden av den brittiska tjänstesektorn (det vill säga finansiella mellanhänder) var den sektor som presterade bäst i juni, vilket leder till att många tror att en större återhämtning i sektorn kommer att komma snart.

En oroande sak är fortfarande att sysselsättningen i både tillverkning- och tjänstesektorn ligger lågt. Företagen har rapporterat ytterligare sänkta sysselsättningssiffror, framförallt i tjänstesektorn.

Allt sammantaget finns det momentum i den privata sektorn som indikerar att det finns utrymme för förbättringar under det tredje kvartalet. Beroende på hur bra de lättade restriktionerna går (det vill säga att infektionstakten inte ökar) lär den brittiska ekonomin fortsätta att förbättras.

Dock blir det svårt för BNP att växa om vi inte ser en starkare återhämtning i tjänstesektorn, trots att det går bra för tillverkningssektorn. Fokus skiftar nu till 2021 då 2020 ser ut som att vara något som man kan glömma när det kommer till ekonomisk tillväxt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto