Home > Den spanska skuldauktionen ledde till måttlig nedgång för EUR

Den spanska skuldauktionen ledde till måttlig nedgång för EUR

Euron hade måttliga nedgångar mot dess viktigaste valutarivaler under gårdagens börshandel, efter den spanska skuldauktionen. Medan auktionen var lyckad, resulterade den till en högre än väntat kostnad för den spanska regeringen och gjorde lite för att underlätta investerares farhågor för den övergripande skuldkrisen i euroområdet. Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma det tyska Ifo affärsklimatindexet. En positiv siffra kan bidra till att stärka förtroendet för euroområdets ekonomiska återhämtning innan marknaderna stänger för veckan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up no down up up
Veckotrend up up up down down down
Motstånd 1.3248 1.6156 82.41 0.9228 1.0422 0.8283
1.3219 1.6124 82.12 0.9192 1.0392 0.8250
1.3187 1.6095 81.83 0.9163 1.0364 0.8221
Stöd 1.3126 1.6034 81.24 0.9103 1.0305 0.8160
1.3097 1.6003 80.94 0.9070 1.0273 0.8128
1.3065 1.5970 80.63 0.9039 1.0240 0.8095

Ekonominyheter

USD – USD vände till hausse kontra EUR

Den amerikanska dollarn vände till hausse mot flera av dess viktigaste valutarivaler under gårdagens börshandel, efter att en spansk skuldauktion av långfristiga obligationslån misslyckats med att övertyga investerare om att euroområdets skuldsituation förbättrats. Dessutom kom de veckovisa amerikanska arbetslöshetssiffrorna in något under förra veckans, vilket signalerade en viss förbättring på den amerikanska arbetsmarknaden. Valutaparet EUR/USD som steg så högt som 1,3164 omedelbart efter auktionen föll tillbaka med närmare 100 punkter genom hela den europeiska handelsdagen. Valutaparet stabiliserade sig så småningom runt 1,3100 nivån.

Med en brist på amerikanska nyhetshändelser kommer all volatilitet i USD att komma som ett resultat av indikatorer från Europa. Valutahandlare kommer att vilja notera resultatet av det tyska Ifo affärsklimatindexet planerad till 8:00 GMT, följt av de brittiska detaljhandelssiffrorna 8:30. Positiv tysk data kan leda till ett visst risktagande på marknaden, vilket kan skada USD gentemot valutor som EUR och AUD. När det gäller brittiska uppgifter, prognostiserar analytiker att dagens nyheter ska komma in en bra bit över förra månadens. Om det stämmer kan valutaparet GBP/USD utöka sin nuvarande uppåtgående trend.

EUR – EUR misslyckades med att dra nytta av den spanska skuldauktionen

EUR föll mot dess viktigaste valutarivaler under gårdagens börshandel, trots en framgångsrik spansk skuldauktion av långfristiga obligationslån. Oron hos investerare kvarstår om huruvida euroområdets skuldkris kan sprida sig till andra länder i regionen och vilka konsekvenser det kan få för den bredare globala ekonomiska återhämtningen.

Valutaparet EUR/GBP som tidigare i veckan föll med 65 punkter efter en positiv brittisk sysselsättningsrapport, föll ytterligare 30 punkter i går. Valutaparet nådde så lågt som 0,8160 under dagens handel. Kontra den japanska yenen deprecierade EUR med cirka 75 punkter och nådde så lågt som 106,50 innan en vändning stabiliserade den runt 106,99.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter väntas det tyska IFO affärsklimatindexet och de brittiska detaljhandelssiffrorna generera volatilitet på marknaden. Den tyska rapporten i synnerhet, kan hjälpa EUR att återta en del av sina senaste nedgångar under förutsättning att rapporten kommer in över förväntan. Samtidigt med analytiker som spår att de brittiska detaljhandelssiffrorna ska komma in en bra bit över förra månadens resultat, finns det en möjlighet att valutaparet EUR/GBP kan komma att sjunka ytterligare.

AUD – AUD deprecierade kontra USD och JPY

Den australiska dollarn vände till baisse kontra mer säkra tillflyktsortsvalutor i går, bland annat mot USD och JPY, där oron för euroområdets skuldkris kvarstår bland investerare. Valutaparet AUD/USD föll med nära 80 punkter under den europeiska handeln och nådde så lågt som 1,0312. Valutaparet inledde så småningom en liten korrigering och stabiliserade sig runt 1,0335. Mot JPY föll AUD så lågt som 83,94, ner runt 70 punkter för dagen.

När vi stänger denna veckas handel varnar analytiker för att mer riskfyllda valutor, såsom AUD kan ha svårt att vända sina nuvarande nedåtgående trender. Sentimentet hos investerare är fortfarande överväldigande baisse när det gäller euroområdets skuldkris. Dock kan Aud ha en chans att återta en del av gårdagens nedgångar om dagens tyska Ifo affärsklimatindex kommer in över förväntan.

Råolja – Riskaversion fick Råolja att utvidga sin baisseartade trend

Råoljepriset utökade sin nedåtgående kursrörelse i går, då investerare skiftade sina tillgångar från mer riskfyllda avkastningar efter Spaniens skuldauktion. Oro för euroområdet skuldkris ledde till uppgångar för mer säkra tillflyktsortsvalutor, däribland USD. Vanligtvis faller priset på råolja när dollarn är stark, eftersom varan blir dyrare för internationella köpare. Råoljepriset sjönk med mer än 1 dollar per fat under den europeiska handeln och nådde så lågt som 102,45 dollar per fat innan det iscensatte en liten korrigering uppåt.

Ser vi till dagens handel kommer valutahandlare vilja ägna uppmärksamhet åt nyheter från euroområdet och Storbritannien efter ledtrådar till risksentimentet på marknaden. Positiva nyheter kan leda till uppgångar för EUR, vilket kan få råoljan att vända till hausse. Å andra sidan, skulle nyheterna komma in under analytikers prognoser, kan investerare börja överge mer riskfyllda tillgångar vilket kan få råoljepriset att utvidga sin nuvarande trend nedåt.

Tekniska nyheter

EUR/USD

I ett tecken på att ett prisskifte för detta valutapar kan ske inom den närmaste framtiden, har Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet börjat dras åt. Medan de flesta andra tekniska indikatorerna för närvarande ligger i neutralt territorium, tycks MACD/Osma på samma diagram ha börjat bilda ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på denna indikator då det kan vara ett tecken på en uppåtgående rörelse .

GBP/USD

Ett baisseartat kors har bildats på det dagliga diagrammets MACD/Osma, vilket indikerar att detta par kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram börjat närma sig det överköpta territoriet. Valutahandlare kanske vill ligga kort i sina positioneringar inför en möjlig brytning nedåt.

USD/JPY

I ett tecken på att detta valutapar kan se nedåtgående rörelser under de närmaste dagarna, går både RSI och Williams Percent Range på veckodiagrammet mot det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på båda dessa indikatorer. Om det fortsätter att röra sig uppåt, kan det vara ett tecken på en förestående baisseartad korrigering.

USD/CHF

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar på neutral mark, vilket innebär att inga betydande rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

Wild Card

EUR/GBP

RSI på det dagliga diagrammet svävar nära det översålda territoriet, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse skulle kunna inträffa den närmaste tiden. Denna tankegång stöds av Williams Percent Range på samma diagram, som har fallit under -80 nivån. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar i dag inför en möjlig brytning uppåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.