Home > Den stora omvandlingen av den amerikanska arbetsmarknaden

Den stora omvandlingen av den amerikanska arbetsmarknaden

Många såg framemot förra fredagens NFP-rapport. Investerare förutsåg redan de baisseartade siffrorna och den höga arbetslösheten – man kan säga att de dåliga nyheterna redan hade prissatts. Även om uppgifterna på något sätt lyckas slå förväntningarna, vad är egentligen skillnaden mellan 16% och 14,7% arbetslöshet?

Som det har visat sig har arbetsmarknaden förändrats dramatiskt. Arbetslösheten är naturligtvis högre i branscher där det är svårare att arbeta på distans, som exempelvis inom turism, konstruktion, transport och hantverk.

För sektorer och branscher där det går att arbeta på distans har arbetslösheten inte skenat lika kraftigt. Denna rapport erbjöd även investerare en ännu viktigare ledtråd – vad för slags arbetare blev av med jobbet?

De 20% som tjänar minst påverkas mest

Över 35% av de 20% som tjänar minst blev av med jobbet i april. Medan denna data baseras på ADP (privata löner) och inte NFP är uppgifterna ändå relevanta då de använder procentandelar för att förklara arbetsförlust. Detta är ett bra urval som ger en indikation på hur den amerikanska arbetsmarknaden ser ut.

Ett par saker förtjänar att nämnas när vi tittar på siffrorna. En av dessa handlar om ekonomisk återhämtning.

Många påverkade arbetare ses som ”temporärt” arbetslösa. Med andra ord räknas de vara redo att gå tillbaka till arbetet när ekonomin öppnar upp igen. Detta är ett felaktigt antagande baserat på all den information vi har.

Med tanke på storleken och konsekvenserna av denna hälsokris kommer vissa industrier att omforma sig drastiskt – och vissa kan försvinna helt. Med detta i åtanke kommer några av de som sägs vara ”temporärt” arbetslösa att märka att deras arbetsgivare behöver färre anställda än tidigare förväntat.

Den andra aspekten som behöver nämnas är den ekonomiska beroenderelation som finns mellan olika branscher och länder. Exempelvis kan den finansiella industrin förvisso anpassas väl till distansarbete, men de kan inte behålla alla sina anställda då branschen storlek kommer krympa.

Slutligen behöver hela konceptet distansarbete förstås på ett bättre sätt. Det första man tänker på när man pratar om distansarbete är att man arbetar från datorn i hemmet, och sen flyter allt på som vanligt. Trots allt använder de flesta företagen molnbaserade tjänster, eller hur?

Medan detta är sant är detta ett förenklat sett att se på distansarbete. De många missar är att vi nu konkurrerar med varandra på en global arbetsmarknad. Om lokal arbetskraft var en viktig faktor innan krisen har det nu plötsligt slutat vara det.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto