Home > Den svenska kronan – En ny safe haven?

Den svenska kronan – En ny safe haven?

I en Bloomberg-artikel tidigare i veckan gick det att läsa att den svenska kronan har blivit den nya schweizerfrancen där marknadsaktörer tyr sig till Sveriges valuta med anledning av den högre räntan jämfört med många andra länder samtidigt som Sverige har en god ekonomisk tillväxt med handelsöverskott och låga statsskulder.

Jag är dock skeptisk till att den svenska kronan kommer betraktas som en ”safe haven” eller tillflyktsvaluta om det börjar skaka ordentligt på de finansiella marknaderna. Likviditeten i den svenska kronan är helt enkelt för dålig. Även om Sverige har starka finanser och en ekonomi i gott skick är den svenska kronan för liten för att betraktas som en tillflyktsort när det blåser kallt på finansmarknaderna. Risken är för hög att marknadsaktörer inte kan sälja kronan i alla lägen.

Historiskt sett brukar den svenska kronan (CFD Valuta) försvagas vid ökad riskaversion i marknaden eftersom marknadsaktörer letar efter större och säkrare valutor. Att många i nuläget betraktar den svenska kronan som ”säker” är inte märkligt med tanke på Sveriges ekonomi som i dagsläget är i betydligt bättre skick än många andra europeiska länder. Däremot är Sveriges valuta inte en av de större valutorna och även om kronan tillhör världens tio mest handlade valutor är den en lättviktare på valutamarknaden. Detta beror på att valutamarknaden består av ett fåtal tungviktare, där den amerikanska dollarn är den och är mer än 30 gånger större än den svenska kronan.

Dessutom kan det vara värt att uppmärksamma att ränteskillnaden mellan Sverige och EU sannolikt inte kommer bli mycket större (hög ränta ger god avkastning och allt annat lika högre valutakurs). Den Europeiska centralbanken har redan sänkt räntan för euroområdet till rekordlåga 0,75 procent medan Riksbankens ränta befinner sig på 1,25 procent och många aktörer tror på kommande räntesänkningar i Sverige.

Om krisen slår till på allvar, med kraftigt ökad riskaversion (exempelvis oktober 2008) har jag väldigt svårt att tro att den svenska kronan kommer att betraktas som en säker hamn. I stället kommer kapitalflödena riktas mot större valutor så som den amerikanska dollarn (USD), japanska yen (JPY) och schweizerfranc (CHF).

Av IGs kunder som positionerar sig i CFD EUR/SEK har i nuläget 61% köpta positioner och tror således på en kronförsvagning och i USD/SEK har för närvarande 57% köpta positioner och tror därmed också på en kronförsvagning.

USD/SEK
USD/SEK
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto