Home > Det amerikanska producentprisindexet och TIC långsiktiga inköp på agendan i dag

Det amerikanska producentprisindexet och TIC långsiktiga inköp på agendan i dag

Siffror på amerikanska inflationen och investeringar idag kan tyda på en lätt optimism som kan komma driva greenbacken lägre på kort sikt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja de aktuella värdena skulle de komma in i närheten av prognoserna. Producentprisindexet and TIC långsiktiga inköp i USA väntas hålla sig stadigt denna månad, vilket kan få till följd att lyfta värdet på mer riskfyllda tillgångar. Detta kommer dock att behöva ytterligare data som en bekräftelse.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3855 1.5888 77.75 0.9055 1.0263 0.8798
1.3828 1.5864 77.40 0.9032 1.0241 0.8776
1.3795 1.5830 77.09 0.8999 1.0210 0.8745
Stöd 1.3736 1.5768 76.52 0.8940 1.0152 0.8681
1.3700 1.5734 76.20 0.8908 1.0120 0.8650
1.3674 1.5707 75.96 0.8879 1.0095 0.8631

Ekonominyheter

USD – Greenbacken stabiliserades med marknader som inväntar en livlig nyhetsdag

Den amerikanska dollarn (USD) handlades lätt hausse tidigt på tisdag morgon med valutahandlare som var mer pessimistiska om tillväxten i den amerikanska ekonomin. Dock fanns en underton av osäkerhet på grund av ett antaget tillfälligt tillstånd av saker i dagsläget. Sentimentet verkar inte vara lika stabil som många ekonomer skulle vilja ha det dock, med investeringar som verkar söka sig tillbaka till mer säkra tillgångar såsom greenbacken.

Siffror på amerikanska inflationen och investeringar idag kan tyda på en lätt optimism som kan komma driva greenbacken lägre på kort sikt. Senaste nyheterna har inte gjort mycket för att ändra på den nuvarande inriktningen av valutamarknaden. Dock kan nyheterna understödja de aktuella värdena skulle komma in i närheten av prognoserna. Producentprisindexet and TIC långsiktiga inköp i USA väntas hålla sig stadigt denna månad, vilket kan få till följd att lyfta värdet på mer riskfyllda tillgångar. Detta kommer dock behöva ytterligare data som en bekräftelse.

I dagens handel kommer publiceringen av flera amerikanska ekonomiska rapporter, med de flesta nyheterna fokuserade på inflation, konsumentförtroendeindexet i Europa och investeringar i amerikanska inhemska värdepapper. Likviditeten kommer sannolikt att vara högre i dagens tidiga handel när dessa statistikrapporter publiceras. Även om effekterna av ZEW rapporterna från Europa kanske inte är tillräckligt för att tvinga fram ett uppsving i någon riktning för valutaparen och korsningarna i USD. Inflation och konsumenternas förtroendeindex är i fokus denna vecka och valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma det senare i fråga om ökad pessimism och dess inverkan på dollar värden.

EUR – Euron ned med ett sentiment som skiftar till mer säkerhet

Euron (EUR) väntas se lätt baisse resultat i denna veckas handel med en mängd rapporter med från regionen med bland annat konsumentförtroendeindexet och tillverkningsindustrin. Mot den amerikanska dollarn (USD) har euron handlats i en nedåtgående trend med den senaste flykten till säkrare tillgångar efter förra veckans positiva siffror.

Valutahandlare letar efter ett sätt att balansera en gryende riskaptit med fortsatt volatilitet på de globala marknaderna. Ett något pessimistiskt sentiment mot att investera på den globala marknaden för tillfället vilket har många oroliga investerare och sökande efter säkerhet. Ett kämpande euroområde som stångats mot en baisseartad marknad mitt i turbulensen i nationer i dess perifera område ser det också ut att tappa mark på de finansiella marknaderna med mer säkra avkastningstillgångar som apprecierar.

Sentimentet i hela euroområdet har vänt till det lite mer positiva, med många analytiker och ekonomer som räknar med en utveckling mot högre avkastningstillgångar denna vecka. Storbritannien verkar dock positionerad för ett relativt sett bättre fjärde kvartal än sina sydliga grannar. Med flera mindre rapporter att vänta hela veckan med de flesta i hausse siffror kan det brittiska pundet fortsätta sina senaste trender som inte kan sägas om euron.

JPY – JPY fortfarande i en stigande trend med ett skälvande globalt sentiment

Den japanska yenen (JPY) handlades måttligt högre jämfört med de flesta andra valutorna i morse, där dess värde som en internationell tillflyktsortsvaluta utmanades av en förestående intervention från den japanska centralbanken. Med risksentimentet som en viktig länk till valutan, har yenen haft en väntad uppgång under en period. Detta efter att en övergång från högre avkastningstillgångar blivit allt mer framträdande. Den japanska valutan har haft flera både upp- och nergångar med de växlande rörelserna mot mer riskfyllda tillgångar.

Emellertid har de senaste prisrörelserna orsakat en del farhågor då många spekulanter som räknar med ytterligare en intervention från BoJ. Med industriell produktionsdata ut den här veckan väntar valutahandlare på att få se vad BoJ kommer att göra inför en nedgång. En stärkande yen ger då fördelar vad gäller köpkraften från öns ekonomi. Detta trots att Japan är starkt beroende av exporten, där en stark yen är ytterst ogynnsam för den långsiktiga tillväxten i landets nuvarande ekonomiska modell. Då öns valuta förblir hausse, börjar trycket öka med för det förväntade ingreppet från centralbanken om att depreciera sin nationella valuta.

Råolja – Råoljepriset håller ställningarna med de nordiska marknaderna som laddar upp för vintern

Råoljepriset höll sig stadigt på måndag med ett sentiment som tycktes favorisera en nedgång i de globala aktieindexen följt av rapporter om monetär stagnation som inletts av flera centralbanker. Statistik som strömmade ut från Europa och USA driver fortfarande många investerare tillbaka till säkrare tillgångar. Detta efter att många rapporter föreslagit en överraskande nedgång i tillväxten för den globala industriproduktionen och konsumtionen.

En förväntad rekyl uppåt i värdet av greenbacken som en följd av denna veckas miljö av riskobenägenhet har hjälpt många valutahandlare att inta korta positioneringar i fysiska tillgångar. Men med greenbackens uppgångar som börjat plana ut denna morgon tycks sentimentet på priset av råolja hålla sig stadigt nära 90 dollar per fat inför den stundande vintern i den nordliga hemisfären. Skulle råoljepriset fortsätta att plana ut den här veckan, kan oljepriset nå en avgörande som punkt som tvingar en stor svängning i mitten av veckan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

MACD på 8-timmarsdiagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att en prisrörelse nedåt sannolikt kommer att ske den närmaste tiden. Denna teori stöds av RSI på det dagliga diagrammet som befinner sig i det överköpta territoriet. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar idag.

GBP/USD

Det senaste hausseartade korset på det dagliga diagrammets Stokastiska Slow indikerar om en förestående baisseartad prisrörelse för valutaparet idag. Dessutom svävar RSI på 8-timmarsdiagrammet nära det överköpta territoriet. Ligga kort kan vara rätt val i dag för detta valutapar.

USD/JPY

De flesta tekniska indikatorerna visar att det här valutaparet handlas i neutral mark vilket tyder på att riktningen för korset är osäkert. Valutahandlare uppmanas att inta en avvaktande hållning för detta valutapar, där en tydligare bild kan komma att presentera sig senare idag.

USD/CHF

Stokastiska Slow på det dagliga diagrammet har bildat ett baisseartat kors, vilket tyder på att en uppåtgående korrigering kan äga rum i dag. MACD på 8-timmarsdiagrammet ger ytterligare stöd för denna tankegång. Valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar idag.

Wild Card

GBP/CHF

Bollinger Bands på 8-timmarsdiagrammet har börjat strama åt, vilket tyder på att en större rörelse sannolikt kommer att inträffa inom den närmaste tiden. Ett hausseartat kors på 4-timmarsdiagrammets Slow Stokastiska innebär att denna rörelse pekar nedåt. Nu kan det vara en bra tid för valutahandlare att inta positioneringar för sälj i detta valutapar innan en brytning nedåt inträffar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto