Home > Skuldkrisens orsak och lösning?

Skuldkrisens orsak och lösning?

I den här artikeln kommer både en möjlig lösning på skuldkrisen och skuldkrisens huvudorsak att presenteras. Jag kommer att förklara så enkelt som möjligt så att alla kan förstå. De citat som kommer användas får ni på engelska så att inte innebörden går förlorad.

Skuldkrisens huvudorsak är penningsystemet självt. Hela systemet, eller det sätt som pengar skapas på har en inbyggd självförstörelse-mekanism i sig. Det finns ingen lösning på skuldkrisen inom vårt finansiella system. Samhället kan aldrig betala sig skuldfritt inom ramen för detta system! Lösningen ligger i att som Abraham Lincoln starta en helt ny valuta helt utan tillhörande skuld, men först låt oss behandla pudelns kärna:

Vårt finansiella system kan liknas vid ett pyramidspel som är designat för att gradvis suga ut folk och samla värde hos de i toppen av pyramiden; banker och centralbankerna. Hur viktigt det är att förstå detta kan illustreras med den legendariske entreprenören Henry Fords citat:

It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

Allt handlar om hur våra pengar skapas. Vi kan illustrera problemet tydligt med ett simpelt tankeexempel: Vi antar att staten behöver 100 kronor, och att det inte finns några pengar i systemet än så länge. Det som händer är att staten ringer riksbanken som köper en statsobligation från staten för 100 kronor. Staten har fått (eller snarare fått låna) sina 100 kronor som har skapats från tomma intet av riksbanken. Problemet ligger i att denna 100-lapp förenklat utgår med ränta från första kronan; obligationsräntan måste ju betalas, fast med vad? Detta innebär att såfort staten har lånat ens ett öre är staten för evigt i skuld till riksbanken. Enda vägen ut är att ständigt låna mer vilket i förlängningen leder till en exponentiell lånetillväxt för att skjuta upp den oundvikliga konkursen en aning.

Egentligen kan faktiskt staten inte låna av riksbanken enligt Maastricht-fördraget utan måste låna av privatbankerna vilket förvärrar situationen ytterligare, då staten måste låna bankernas skulder på pengar som de skapar ur tomma intet, men mer om detta senare.

Låt oss exemplifiera detta scenario ovan fast på ett lite annat sätt. Anta att du måste låna den påhittade valutan ”nya riksdaler”. För att få tag på nya riksdaler måste du gå till en person som heter Fredrik som har monopol på nya riksdaler; det vill säga han och han allena bestämmer hur många som finns i cirkulation. Låt oss också anta att det än inte finns några nya riksdaler i cirkulation. Det som händer är följande: du lånar 100 riksdaler av Fredrik som utgår med 1% ränta från första riksdalern. För att kunna betala räntan till Fredrik är du tvingad till att låna mer nya riksdaler då det inte finns några andra i cirkulation som du kan köpa för att betala räntan till Fredrik. Om Fredrik säger att du inte får låna mer måste du ställa in betalningarna och det blir diverse konsekvenser för dig, som till exempel att Fredrik tar en del av din egendom i besittning.

Resultatet av allt detta är ändlös exponentiellt stigande inflation och i slutändan deflation när hela penningmängden förstörs och lånen inte kan betalas. Det blir också uppenbart att det är omöjligt att ”spara sig ur krisen” eller att betala av skulder då penningmängden bygger på skulden: Utan skuld finns inga pengar. Skuld som pengar. Ett enskilt land eller ett fåtal individer kan spara sig ur krisen eller vara skuldfria men alltid på bekostnad av massan: Det är precis som leken hela havet stormar; det finns inte stolar nog till alla och en efter en plockas de bort. I slutändan är det din tur.

Med andra ord är Grekland bara ett symptom: Ett symptom på att vårt finansiella system närmar sig vägs ände. Problemet har aldrig varit Grekland, utan systemet. Grekland var bara det land som blev utan stol när musiken stannade i leken hela havet stormar, och musiken kommer stanna mer och mer framöver. Varför politikerna fortfarande vill hålla Grekland kvar vid euron handlar om kontroll, men det är en helt annan sak. Det är med andra ord både fysiskt och intellektuellt omöjligt att lösa skuldkrisen inom vårt nuvarande system, som jag har visat ovan.

I verkligheten är pengaskapandet något mer komplext då det är bankerna som står för utlåningen, eller den så kallade kreditgivningen, men utlåningen av vadå? Ni vet väl att ni inte har några pengar på banken överhuvudtaget, eller hur? Det enda du har på ditt konto är bankens skuld till dig. Det är bara när du tar ut pengarna som du får riktiga pengar av banken, tills dess är allt du har bankens löfte om att betala dig. (För all del, fråga banken själv om du inte tror mig.)

Detta betyder att när du tar ett banklån till exempel så har du och banken egentligen bara bytt löften. Du betalar ränta på lånet och banken lovar att betala dig. Det är först om du tar ut pengarna eller flyttar dem till en annan bank som banken får problem. Många kanske ifrågasätter detta, så låt mig belysa detta ytterligare: Bankerna själva  ser inte sina ”pengar” som pengar sinsemellan! När du gör en banktransaktion från Nordea till Swedbank till exempel tar betalningen mellan 1-3 bankdagar trots att du gör det via internet då det ska ske blixtsnabbt. Gör du en betalning från ett Nordea-konto till ett annat Nordea-konto går det däremot blixtsnabbt.

Orsaken är att bankerna inte litar på varandra och på varandras pengar (skulder). Varje transaktion som går från till exempel Swedbank till Nordea går först genom en mellanhand, betalningssystemet RIX, innan pengarna hamnar hos Nordea. Man kan likna detta vid ett kasino. Inom kasinot går det bra att betala med kasinots egna marker men skall du köpa någonting utanför kasinot måste du växla in dina marker mot riktiga pengar först!

Detta är orsaken till att bankerna försöker framställa folk som vill få ut kontanter som till exempel terrorister och kampanjar hårt för kontantlösa alternativ som till exempel izettle. Om bankerna lyckas få folket att välja bort kontanter helt har de vunnit. Så ställ dig frågan: Om bankerna inte ser sina ”pengar” som pengar, varför ska du göra det?

Amerikas grundare kände till dessa problem. Detta är vad Thomas Jefferson, USA:s tredje president och författare av USA:s konstitution hade att säga om saken:
”If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.”

Så vad är lösningen på skuldkrisen? Jo, lösningen ligger inte inom systemet utan utanför det. Man kan göra som Abraham Lincoln gjorde under amerikanska inbördeskriget då han var tvungen att betala sina soldater på något sätt och inte hade tillräckligt med pengar. Han lät sin regering trycka upp sina egna pengar helt utan tillhörande skuld, det vill säga utan någon obligation inblandad och utan tillhörande ränta, och betalade sina soldater med dessa pengar. Dessa pengar fick sedan smeknamnet ”Greenbacks” på grund av att ett sätt att särskilja de på var genom deras distinkt gröna baksida. Hemligheten var att han gjorde dem ”legal tender”, det vill säga till legalt betalningsmedel uppbackat av unionens militära och finansiella makt.

Thomas Jefferson argumenterade för samma sak och visste svaret på skuldkrisen redan för 203 år sedan:
”The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.”

Detta är ingen ny eller konstig idé. Uppfinnaren Thomas Edison framförde också detta förslag. Nedan följer två citat från honom om just detta.

”But here is the point: If our nation can issue a dollar bond, it can issue a dollar bill. The element that makes the bond good makes the bill good. The difference between the bond and the bill is that the bond lets the money brokers collect twice the amount of the bond and an additional 20 per cent, whereas the currency pays nobody but those who directly contribute.”

”It is absurd to say that our country can issue $30,000,000 in bonds and not $30,000,000 in currency. Both are promises to pay; but one promise fattens the usurer, and the other helps the people. If the currency issued by the Government were no good, then the bonds issued would be no good either. It is a terrible situation when the Government, to increase the national wealth, must go into debt and submit to ruinous interest charges at the hands of men who control the fictitious values of gold.”

Vi behöver med andra ord ett nytt monetärt system, och vi behöver det snabbt, för tiden håller på att rinna ut. Musiken håller på att stanna för gott i den verkliga leken hela havet stormar och när den gör det blir det riktigt otäckt för alla då det snart inte finns en enda stol kvar. Garanterat. Tyvärr kommer inte någon förändring som gynnar folket komma förrän någon stor katastrof har skett, om alls. Allt handlar om makt och kontroll och de personer och företag som har intressen i det nuvarande systemet kommer inte att ge ifrån sig sin makt frivilligt.

Fråga er själva varför ni inte har hört detta tidigare från till exempel våra folkvalda representanter eller på nyheterna. Svaret på detta är kanske mer uppseendeväckande än frågan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto