Home > Det fiskala stupet är ur världen, men alla problem kvarstår

Det fiskala stupet är ur världen, men alla problem kvarstår

Vissa säger att det rådde osäkerhet in i det sista kring om besluten skulle gå igenom men skulle detta innebära någon reell fara för börserna hade de reagerat helt annorlunda. Man brukar ju säga att marknaden är stark om den skakar av sig eller går ner måttligt på dåliga nyheter och vice versa. Ett Dow Jones ca 2% från sitt 5-årshögsta och ca 6% från sitt absoluta högsta är definitivt inget svaghetstecken. Inte än åtminstone. Med det fiskala stupet ur vägen är vägen fri till att åtminstone slå tidigare 5-årshögsta.

I själva verket  var allt prat om det finansiella stupet en icke-händelse, annat än i bemärkelsen av att de riktiga problemen faktiskt blir allt större och större, och mer konstlad konsumtion genom ytterligare skulder ej kommer kunna lösa problemet.

Alla som känner till hur vårt ekonomiska system fungerar borde dessutom veta att det  egentligen inte kunde ha gått på ett annat sätt: Om USA skulle börja skära ned skulle ekonomin helt avstanna. De kan  inte ens eliminera budgetunderskottet för att ha en balanserad budget: Statsskulden måste öka för att det ska kunna bli nominell tillväxt. Detta på grund av att pengar i vårt system skapas av skulder, så stunden när USA försöker betala tillbaka statsskulden blir stunden när landet får negativ tillväxt då penningmängden också kommer minska. USA måste med andra ord ständigt låna mer så att skulderna (och därmed penningmängden) alltid växer, för annars stannar den nominella tillväxten.

Tittar man på skuldökningstakten ser det också ut att bli en exponentiell skuldökning. Det är vägen till hyperinflation! Skulderna måste med andra ord öka exponentiellt för evigt vilket i slutändan inte kommer gå, vilket kommer leda till att USA nån gång inom en inte allt för stor framtid får ställa in betalningarna på statsskulden eller gå in i hyperinflation. Under tiden dränerar en allt högre skuldbörda landet på allt kapital och alla produktiva industrier då räntebetalningarna måste betalas till varje pris. Jämför detta med Spanien.

För att ha råd att betala av på bankernas skulder stänger man emellanåt sjukhus i några dagar och folk får dö. Allt för att till vilket pris som helst betala av på skulderna. Ha därför detta i åtanke när allt prat om att höja skuldtaket kommer på tal igen inom en inte alltför stor framtid. I realiteten måste skuldtaket ständigt höjas. Detta är värt att tänka på för ett tredje scenario är att de senfärdiga politikerna inte lyckas reagera i tid och skickar ekonomin ner i avgrunden i förtid, fast det kanske bara är bra, för som det är nu kommer ekonomin agera efter devisen ”Ju högre den stiger destå svårare blir kraschen.”

Ta också en titt på hur skuldökningstakten korrelerar med guldpriset i grafen nedan och titta sedan på hur Tysklands hyperinflation såg ut på 1920-talet. Jag undrar var vi är nu?

Skuldökningstakten korrelerar med guldpriset
Skuldökningstakten korrelerar med guldpriset
Tysklands hyperinflation på 1920-talet
Tysklands hyperinflation på 1920-talet

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto