Home > Detaljhandel i USA på tisdagen

Detaljhandel i USA på tisdagen

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att osäkerheten kring budgetstupet troligen knappt påverkade USA-ekonomin i slutet av 2012. Bevis för detta bör komma från den amerikanska detaljhandeln, som enligt Bloomberg News enkät väntas ha ökat 0,2 procent i december efter en uppgång med 0,3 procent i november. Exklusive bilar väntas också en uppgång med 0,2 procent.

Enligt Commerzbank bör försäljningen vid bensinstationer ha dämpats av lägre bensinpriser samtidigt som biltillverkarna rapporterat en minskad försäljning i december. En positiv faktor är dock att arbetstiden ökade med 0,5 procent mellan november och december, vilket bådar gott för inkomsterna och amerikanernas spenderhumör.

På den ganska digra USA-agendan finns också statistik över lagren av osålda varor i november, PPI för december samt Empire Manufacturing Index för januari.

På Europaagendan flaggar Goldman Sachs för den tyska BNP-statistiken under 2012, som enligt Bloomberg News väntas visa en tillväxt på blygsamma 0,8 procent efter 2011 års 3,0 procent, medan Credit Suisse lyfter fram den brittiska inflationsstatistiken.

”Givet att mycket av uppgången i elpriser och bensinpriser kommer in i indexet i december finns det en risk att KPI stiger över 3 procent och bortom Bank of Englands intervall för inflationsmålet”, skriver de i ett kundbrev.

Konsensus ligger dock lägre, enligt Bloomberg News enkät räknar analytikerna med att KPI-inflationen var 2,7 procent, samma som i november.

Här hemma släpps husprisstatistik för december från Mäklarstatistik, klockan 8.00, och Valueguard, klockan 9.00.

”Huspriserna har stigit gradvis under 2012, enligt SCB. Statistiken från Mäklarstatistik är volatil men vi räknar med att statistiken bekräftar trenden av en stabil husmarknad”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

Klockan 9.30 publicerar SCB statistik över produktionen inom näringslivet i november.

Nordea räknar med att produktionen återhämtade sig efter en kraftig nedgång föregående månader. Årstakten väntas också öka till noll, eller just under. Nordea jämför detta med Riksbankens prognos om en ökning på 1,6 procent.

”Produktionen i näringslivet kommer att understryka nedåtriskerna mot BNP”, skriver Nordea.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto