Home > Deutsche Bank förutspår S&P500 över 3100 mot slutet av Q1 2021

Deutsche Bank förutspår S&P500 över 3100 mot slutet av Q1 2021

I ett brev till investerare beskrev Deutsche Banks globala informationschef förändringar i bankens ekonomiska prognos för 2020. I rapporter såg vi detaljer om konsekvenser av coronaviruskrisen och hur aktieindex och andra tillgångar förväntas prestera under de kommande tolv månaderna. En av rubrikerna handlade om bankens syn på S&P500, vilka de tror kommer köpas och säljas på över 3100 mot slutet av första kvartalet 2021. Samtidigt låg tyska DAGS på 12 000 punkter.

I brevet gav de en prognos för ekonomisk återhämtning under de kommande månaderna där de förväntade sig en stark start följt av långsam tillväxt. Finansiella marknader förväntar sig redan förbättring, och Deutsche Bank anser att sannolikheten är stor för att globala aktiepriser stöttas av låg ränta under lång tid.

Därför lär investerare fortsätta att köpa aktier i jakten på hög utdelning, framförallt nu när det saknas gångbara alternativ. På grund av detta kan vi se pris/intäkter-värderingar på historiska nivåer. Deutsche Bank anser fortfarande att IT-sektorn är den drivande kraften för högre aktiemarknader på grund av dess starka grunder, höga kassaflöden och låga skuldsättning. IT ses även som en av de sektorer som tjänar mest på högre kapitalutgifter och stimulanspaket.

Allt sammantaget bör låg ränta hjälpa höga värderingar, och företag med stark balansräkning lär tjäna mest på detta under de kommande månaderna.

Hur ser det ut på råvara- och FX-marknader?

Ett år fram i tiden tros guld fortfarande ligga på sina nuvarande nivåer- $1800 enligt Deutsche Banks prognos. Det huvudsakliga argumentet här är att guld tenderar att lida när investerare rör sig mot likviditet under kriser, trots att det fortfarande ses som en säker tillgång. Som vi har sett sedan starten på coronaviruskrisen korrelerade priset på guld med aktier då investerare sålde tillgångar för att få tag på likvida medel.

Det 12 månader långa WTI-terminskontraktet på olja tros ligga på 37 dollar, framförallt på grund av en gradvis ökad efterfrågan. Om den kinesiska ekonomiska aktiviteten fortsätter att öka lär efterfrågan balansera den höga tillgången, då producerande stater har reducerat sin tillverkning kraftigt.

En intressant poäng som görs av Deutsche Bank handlar om FX-marknaden. JPY ses som stark, och vinner mark mot USD och EUR. Växlingskursen för USDJPY tros ligga på 105 under de kommande månaderna medan EURJPY tros gå ned till 115.

Detta korrelerar framförallt med riskerna vi har framför oss, det vill säga allt det som vi ännu inte vet om hur länge krisen kommer pågå, och det vi ännu inte vet vem som kommer vara president i USA efter årets slut.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto