Home > Diamantpriset står inför period av stabilisering

Diamantpriset står inför period av stabilisering

Det säger diamantanalytiker som Nyhetsbyrån Direkt talat med.

”Priset på rådiamanter kan inte fortsätta upp så länge efterfrågan på slipat inte ökar. Jag räknar med en uppgång för rådiamanter på 5-6 procent för helåret. Om jag har rätt innebär det att priserna ska ned något från dagens nivå”, säger Des Kilalea, diamantanalytiker på RBC Capital Markets i London.

Dagens nivåer ska ses mot bakgrund av de senaste årens stora svängningar på marknaderna för både rådiamanter och slipade stenar, påpekar Philip Hoymans på diamantmäklaren Bonas i Antwerpen.

”Priserna rasade under finanskrisen, men återhämtade sig väl under 2010 och 2011. Särskilt under 2011 steg priserna på slipat kraftigt, till följd av väldigt god efterfrågan från Kina”, säger han.

Problemet var att mycket av uppgången drevs av ett antal kinesiska återförsäljarkedjor som öppnade mängder av nya butiker och därför behövde köpa slipade diamanter. Konsumenterna var dock inte med på noterna och resultatet blev alltför stora lager i återförsäljarledet. Dessa lager betades av under 2012, med lägre efterfrågan på rådiamanter som resultat. I spåren av detta beräknas snittpriserna ha fallit med cirka 15 procent under fjolåret.

Sedan ett halvår tillbaka har utvecklingen dock alltså vänts till en uppgång, i alla fall för oslipade stenar.

”Jag bedömer att priserna på rådiamanter har gått upp med 8-10 procent i år, medan priserna på slipat ökat med på sin höjd någon enstaka procent”, säger Philip Hoymans.

Diamantjätten De Beers senaste månadsförsäljning i mitten av maj bekräftar uppgången. Enligt branschsajten diamonds.net höjdes då priserna på rådiamanter med i snitt 4 procent.

Denna divergens i prisutvecklingen kan inte fortgå i längden, menar Des Kilalea.

”Tillverkarna, de som köper rådiamanter från gruvbolagen och slipar dem, arbetar med mycket små marginaler för närvarande. Det är inte hållbart på sikt”, säger han.

För att en hälsosammare marknad ska uppnås krävs att efterfrågan på slipade diamanter ökar, något som normalt hänger samman med den allmänna ekonomiska tillväxten. En global tillväxtökning skulle därför gynna diamantmarknaden.

”I brist på detta tror jag att vi kommer att se en mindre nedåtkorrigering av priserna för rådiamanter. Tillverkarna har stora kostnader för utrustning och personal. De måste tillåtas få täckning för dessa”, fortsätter Des Kilalea.

Huvudförklaringen till att priserna på kort sikt kan utvecklas så olika är att tillgången på finansiering för tillverkarna tidigare varit jämförelsevis god. Det har lett till en situation där tillverkarna i praktiken ofta ger långa krediter till köparna av slipade diamanter, då de med bankernas hjälp ändå kan investera i nya rådiamanter.

”Ju lättare det är att låna, desto lättare är det att köpa rådiamanter utan att ha fått betalt för de senast slipade stenarna. Det leder till ökad spekulation och möjliggör att marknaderna för rådiamanter och slipat tillfälligt utvecklas olika”, säger Philip Hoymans.

Denna situation är dock på väg att ändras, i takt med att bankerna blir mer försiktiga i sin utlåning. På sikt gynnar detta branschen, även om omställningen kan bli smärtsam för enstaka aktörer, menar Des Kilalea.

”Alltför enkel tillgång till finansiering har skapat dåliga vanor och marknaden behöver bli mer rationell”, säger han.

Även om rådiamantpriserna väntas stabiliseras eller backa något i närtid, är analytikerna inte oroade över utvecklingen på längre sikt.

”Under kommande år kommer utbudet att vara i stort sett oförändrat, eller kanske lite lägre. Utbudssidan kommer att vara ett attraktivt ställe att befinna sig”, säger Des Kilalea.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto