Home > DirektPlay: “Aktier är underprissatta”

DirektPlay: ”Aktier är underprissatta”

Oron som blossat upp kring tillväxtländer är inte tillräckligt för att stjälpa den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin. Utsikterna för att 2014 ska bli ett positivt börsår är fortsatt goda.

”Vår åsikt är att man ska förbli överviktad mot aktier. Återhämtningen globalt kommer inte att stoppas av oron på Emerging Markets. Oron kring tillväxtländer har medfört en riskaversion i slutet av januari, som inte blev bättre av lite svagare amerikansk data, där dock en kall vinter påverkar negativ. Men generellt har makrostatistik överraskat åt det positiva hållet och pekar mot en stabil global tillväxt under 2014”, fortsätter han.

Aktiestrategen räknar med att återhämtningen i USA fortsätter, samt att Europa bidrar positivt och medför gradvis resultatförbättring under 2014. Även om marknaden oroar sig för den ekonomiska utvecklingen i Kina handlar det endast om en smärre avmattning i tillväxttakten, enligt Danske Bank. ”Såväl SKF som Sandvik har i samband med rapporter talat om att Kina tar fart”, säger Henrik Moberg.

Även om Stockholmsbörsens storbolagsindex (OMXS30) steg cirka 28 procent under 2013 poängterar han att det var ”dålig kvalitet” i uppgången då ett fåtal bolag stod för merparten av uppgången, till exempel banker och Ericsson. Cykliska aktier, som står för dryga ca 30-40 procent av indexet, hade överlag en dålig utveckling. En konjunkturförbättring under innevarande år bör dock kunna hjälpa dessa aktier i år.

”De resultat som publicerats från industribolag har varit lite svagare än väntat. Underproduktion fortsatte att tynga lönsamheten, vilket var oväntat, men det viktiga är de positiva framåtblickande signalerna. Då 2013 för många är ett förlorat år har strukturkostnader också tagits inför ett bättre 2014”, resonerar Henrik Moberg.

Utöver att Sandvik och SKF talat positivt om Kina lyfter strategen även fram att kullagertillverkaren höjde prognosen för efterfrågan sekventiellt på bolagets produkter och tjänster under det första kvartalet 2014. Vidare påpekar han att många bolag nu talar om en förbättring i Europa. Som en krockkudde mot kraftiga börsfall framhåller han att direktavkastningen redan med dagens kursnivåer är relativt hög. Till exempel Electrolux, vars direktavkastning ligger runt 5 procent medan Teliasonera, Swedbank och NCC samtliga direktavkastar kring 6 procent.

Henrik Moberg pekar även på att en rad bolag även meddelat om utdelningshöjningar, inte minst inom sektorer som hade en stark resultat- och kursutveckling 2013, såsom bank och fastighet.

”Bolagens balansräkningar är starka, så även om konjunkturen inte skulle förbättras i år kan dagens utdelningsnivåer betraktas som uthålliga. Jämfört med rådande ränteläge är det väldigt attraktiva nivåer. Nuvarande riskaversion kan tänkas hålla i sig ytterligare några veckor, men fundamenta för aktiemarknaden ser alltjämt intressant ut. För en negativ börssyn krävs det antingen en tro på att räntor stiger kraftigt eller att man har en mer negativ konjunktursyn än nuvarande prognoser”, avslutar Henrik Moberg.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto