Home > Disneys resultat får aktiepriset att stiga efter stängning

Disneys resultat får aktiepriset att stiga efter stängning

Disney utannonserade sina resultat efter gårdagens stängning och aktien har stigit med över 6% sedan dess. Trots ett dåligt kvartal i och med coronavirus-krisen är investerarna positiva och anser att det värsta är över.

Disneys nöjesparker var trots allt stängda under stora delar av kvartalet, vilket hade en stor påverkan på deras resultat.

Disneys intäkter under det tredje kvartalet

Under de senaste åren har Disney konsekvent ökat sina intäkter, men denna gång förväntade sig inte investerare det. Exempelvis slog Disney intäktsprognosen med över 75% under andra kvartalet 2018, men förväntningarna låg inte ens i närheten av det denna gång.

För det finansiella kvartalet som avslutades den 28:e mars minskade EPS från verksamheten med över 98% jämfört med kvartalet innan. Fokus var dock mer på framtida prognoser än på intäkterna detta kvartal.

Siffrorna från Disneyland Hong Kong och Shanghai Disney Resort var inte heller imponerande och påverkade nettointäkterna negativt. Kassaflöde från verksamheten och det fria kassaflödet minskade signifikant.

Allt sammantaget, med intäkter som undantag då det steg med 21% jämfört med den 30:e mars 2019, minskade alla finansiella mätvärden.

Investerare ser ut att ha höga förhoppningar och förtroende för Disneys affärsmodell. Disney köps och säljs högre i premarket-trading. Till följd av det uppgraderades de till ”köp” från ”neutral” på Guggenheim.

Disneys framåtblickande redogörelse pekade mot deras intentioner att lansera en ny internationell streamingplattform. Denna plattform kommer heta Star och kommer ha allt Disneys innehåll, utan tredjeparter.

För att summera är Disneys resultat lite upp och ner med optimistiska förväntningar om streaming och framtida tjänster. Som ledningen antydde under presskonferensen kommer framtida resultat påverkas av virusets utveckling. Hälsofrågor, framtida utbrott och förändringar i inhemska och globala ekonomiska förhållanden är en risk framöver.

Deras nöjesparker ser ut att ha påverkats mest av pandemin. Om Disney kan kompensera det på annat håll, exempelvis genom ökade intäkter från streaming, kommer de inte ha några problem med att slå framtida förväntningar.

Hittills tror investerare att de kommer klara det, åtminstone om marknadens reaktion får bestämma.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto