Home > Diversifiering eller fokusering?

Diversifiering eller fokusering?

DiversifieraInom finans innebär diversifiering i generella termer att man minskar sin risk genom att allokera sina tillgångar i olika tillgångsslag. När man handlar med värdepapper betyder det att  man till exempel kan investera i ett tiotal aktier istället för en enda. Man brukar skilja mellan osystematisk risk, också kallad bolagsrisk och marknadsrisk eller systematisk risk som räntor, marknaden, oljepriser och så vidare.

Tanken är att de som diversifierar tillräckligt bra får bort större delen av bolagsrisken och då bara behöva brottas med marknadsrisken. I realiteten är ju såklart bolagsrisken kvar och du har nu inte bara ett eller två bolag att tänka på utan kanske tio eller fler.

Du kommer börja tappa kontrollen. Ju fler bolag du har i portföljen desto större blir chansen att de som helhet rör sig korrelerat mot marknaden på kort sikt, om du har diversifierat korrekt. Har du inte gjort det  tappar du den fördel du kunde ha av dina marknadsanalyser. I vilket fall som helst hinner du helt enkelt inte agera för att det finns för många aktier i portföljen att bevaka. Man skulle kunna säga att diversifiering kräver exponentiellt ökande managementkunskaper ju fler tillgångsslag man väljer att diversifiera sig till.

Det du istället kan göra är att till exempel handla hela portföljen som en indexfond men då skulle du ju lika gärna kunna köpa just en indexfond eller indexfuture och slippa dyra courtage eller fondförvaltares arvoden.

Historiskt sett är diversifiering någonting som aktiemäklare och fondförvaltare hittade på  så att de inte skulle kunna bli stämda för att ge dåliga aktietips till sina klienter. Bill Gates diversifierade inte. Inte heller gjorde John D. Rockefeller det, Henry Ford, Marc Zuckerberg eller familjen Lundin. Listan kan nästan göras oändligt lång till skillnad från de som har blivit rika på att diversifiera.

Sättet att bli rik på är att koncentrera sin energi och fokus på ett specifikt område. Man tjänar mer på att hitta en guldgruva som kan brytas år efter år än att flytta sig från gruva till gruva.

Lägg alla ägg i samma korg men se till att ha ordentlig koll på korgen. Se dessutom till att det är rätt korg du har.  Ser du jurister som lär sig lantmäteri? Ser du läkare lära sig köra lastbil? Nej, man fokuserar, och det av en orsak. Du känner till ditt område väl och bättre än andra vilket ger dig en konkurrensfördel.

”The best strategy is always to be very strong; first in general, and then at the decisive point. . . .  There is no higher and simpler law of strategy than that of keeping one’s forces concentrated.”  On War, Carl von Clausewitz

Lite diversifiering kan dock vara helt i sin ordning. De flesta privata investerare är redan diversifierade på ett eller annat sätt. De flesta människor har till exempel ett heltidsjobb som de får en inkomst från. Då finns det inte mycket tid över till att diversifiera mer ändå.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.