Home > The Dividend Investor v.1 “Utdelningssäsongen står för dörren”

The Dividend Investor v.1 ”Utdelningssäsongen står för dörren”


Det är 2018 och jag önskar er alla ett gott nytt år med utdelningstrenden i er favör. Vi står inför utdelningssäsongen som startar med bokslutsrapporter i januari/februari där storlek på utdelning meddelas. Senare på våren kommer också den tunga utdelningsperioden. Förvisso blir det fler och fler bolag som delar upp sin utdelning halvårsvis eller till och med kvartalsvis som några enstaka gjort men den tyngsta utdelningsperioden på året är ändå våren då väldigt många svenska bolag pyntar utdelning. Det här med att utdelningen delats upp kan man tycka lite olika om. Å ena sidan är det ju så att vi helt räntefritt får vänta på pengar vi tidigare fick på vårkanten. Å andra sidan gör det inte ett lika djupt hål i bolagets kassa/kassaflöde vid ett tillfälle när man delar upp utdelningen. Detta är bra för bolaget och det som är bra för bolaget är även bra för dig som ägare i slutändan. Jag lutar åt det senare att jag tycker det är okej med uppdelad utdelning för att det gynnar bolaget.

Med bokslutsrapporterna kommer som sagt förslag till utdelning och då vi är så pass nära detta kan man överväga att avvakta investeringar för att få svart på vitt vad utdelningen förslås bli. Det är inte alls säkert att utdelningar behålls eller höjs. Det är inte säkert att höjningen är i samma härad som dina förväntningar. Om Bolag X bara höjer 3 procent medan du förväntat dig en höjning om 10 procent så kanske du hellre ökat i bolag Y vars höjning gjorde aktien mer attraktiv. Vissa bolag har en lång historik av höjningar och man kan se ett mönster eller dylikt och kanske lyckas ganska väl att gissa utdelningen. Det finns också tjänster som SME direkt som sammanställer analytikers förväntningar. Genom att titta på ett snitt av analytikers förväntningar kan man få en hygglig gissning om vart utdelningen kan tänkas landa. Det här kan också vara värt att hålla koll på av den anledningen att avvikelser från analytikers förväntningar kan innebära stora kursförändringar vid rapporttillfället. Avvikelser blir ju antingen besvikelse eller positiv överraskning och kombinerat med tex en sämre outlook kan det ge stor kurspåverkan.

Det är inte lätt att spekulera kring storlek på kommande utdelningar och oavsett om man har rätt i ett specifikt bolag kanske ett annat bolag presenterar något som gör det än mer intressant. Att invänta bokslutsrapporterna är ingen tokig ide. Invänta ”facit” och investera utefter det.

Det finns bolag med mycket pålitlig utdelningstillväxt och lång historik av höjningar likt Castellum och Hufvudstaden som bägge närmar sig 20 år i följd av höjningar. Ett brett alternativ med sannolik utdelningshöjning är den börshandlade fonden Xact Högutdelande. Nu är den så pass ny att den inte betalade någon utdelning föregående år men baserat på fondens innehav och uppgifter från fonden skulle utdelningen varit cirka 4,3 kronor förra våren om de hade betalat utdelning då. Många av fondens innehav har eller kommer höja sin utdelning sedan dess varpå fondens utdelning också stiger då de avser distribuera vidare alla erhållna utdelningar. Xact Högutdelande är en bra riskspridare med sina 50 innehav och den är en pålitlig utdelningshöjare. Grovt förenklat kan man säga att så länge börsens bolag generellt höjer utdelningen så gör också Xact Högutdelande det. Fonden betalar utdelning i maj och storleken på den meddelas några veckor innan utdelningsdatum.

En annan placering som bjuder på både riskspridning och sannolik utdelningshöjning är Investor. Investmentbolaget som är nordens största med många olika innehav, noterade som onoterade. De har höjt sin utdelning med 1 krona per år nu i fler år i följd och det är klart tänkbart att de även nu till våren höjer just 1 krona. Man kan absolut förvänta sig en höjning åtminstone.

Långt ifrån alla bolag är lika förutsägbara när det kommer till utdelningstillväxt som Castellum, Investor med flera och där i ligger ett stort frågetecken. Utdelningen är naturligtvis inte allt men den kan göra skillnaden i vilket bolag du väljer att investera i den närmsta tiden. De pålitliga utdelningshöjarna kan man nog med gott samvete köpa på i lugnan ro medan andra där det är lite mer osäkert kring utdelningen kan man göra gott i att vänta till bokslutsrapporterna kommit och man faktiskt vet vad utdelningen blir i den investering man väljer.

Själv ser jag med spänning fram emot den här perioden som jag tycker är roligast på året. Som att öppna julklappar på julafton. Ja, bra likt är känslan när bolagen presenterar förslag på utdelning. Jag kommer köpa i pålitliga utdelningsbolag nu i början av året för att efter bokslutsrapporterna ta ställning till vad som är mest attraktivt baserat på den nya utdelningen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto