Home > The Dividend Investor v.11 ”3 byggare med saftig utdelning”

The Dividend Investor v.11 ”3 byggare med saftig utdelning”


Sverige växer och i spåren av att vi blir fler ökar behovet av bostäder, kontor, skolor mm. Vi behöver vägar och järnväg osv för att förlytta oss och det är ett ständigt arbete att underhålla och utveckla väg och järnvägsnät. Globalt ser man en tydlig trend i urbanisering, vi koncentrerar oss i storstäder. Det medför en ökad efterfrågan i dessa områden på viktig infrastruktur, kontor osv. Det går ganska enkelt att hitta positiva faktorer som dessa för byggsektorn. Medan det är en bransch som torde ha efterfrågan långt in i framtiden så har den på sistone pressats ned på börsen. De svenska byggbolagen har pressats ned rejält delvis i spåren av oro på bostadsmarknaden. Man skulle kunna argumentera mot byggsektorn att den är konjunkturkänslig och vi kanske befinner oss på en konjunkturtopp men det är ett kortsiktigt perspektiv. I det långa perspektivet kan den här svackan på börsen för byggbolagen utgöra ett intressant köpläge. Goda och mindre goda år kommer och går men det kommer alltid finnas behov av byggbolag. Nedan tittar vi snabbt på några av våra stora byggbolag.

Peab är näst största byggbolag på Stockholmsbörsen med sina cirka 22 miljarder kronor i börsvärde. Man är verksamma inom infrastruktur som vägar mm och bygger även bostäder osv. 2017 omsatte Peab 50 miljarder kronor och hade cirka 15.000 anställda. Resultatet per aktie steg med 19 procent till 6,97 kronor. Utdelningen föreslås höjas med 11 procent till 4 kronor per aktie. På en aktiekurs kring 75 kronor ger detta ett p/e-tal på 10,7 och en direktavkastning om 5,3 procent. De här siffrorna låter ju klart attraktivt men de är ju sett i backspegeln. Det är framtida vinster vi köper och medan man kan anta att det på mycket lång sikt finns efterfrågan på Peabs tjänster kan vi i ett kortsiktigt perspektiv titta på bolagets orderböcker. Peabs orderstock var 38,5 miljarder kronor per 31/12 vilket är ungefär 15 procent högre än samma tid året innan. Orderstocken är rekordhög och ihop med en stark finansiell position skapar det goda förutsättningar för framtiden säger Peabs VD Jesper Göransson i bokslutsrapporten. Under året stärktes rörelsemarginalen till 4,8 procent och det är ett bra år som Peab lägger bakom sig.

NCC är tredje största byggbolaget på Stockholmsbörsen med ett börsvärde kring 18 miljarder kronor. Verksamheten är liknande Peabs med lite vägarbeten och bygga bostäder mm. Medan Peab presterade ganska bra under 2017 var det lite mer utmanande för NCC. Resultatet i byggverksamheten drog ned totalen för NCC som inte alls är nöjda med marginal och resultat. Omsättningen 2017 var 54,6 miljarder kronor vilket är en svag ökning mot året innan. Resultatet per aktie blev 9,29 kronor och rörelsemarginalen landade på dryga 2 procent. Målsättningen är en rörelsemarginal om minst 4 procent och här sätter nu NCC fokus under 2018, att stärka lönsamheten. Orderstocken var per 31/12 på 51,8 miljarder kronor vilket är en ökning med 8 procent mot samma tid året innan. Utdelningen föreslås oförändrad om 8 kronor. På en aktiekurs om 163 kronor är p/e-talet 17,5 och direktavkastningen 4,9 procent. Blickar man framåt har NCC en välfylld orderbok och stor potential att bättre lönsamheten.

Skanska är Stockholmsbörsens största byggbolag med ett börsvärde kring 72 miljarder kronor. Medan Peab och NCC främst är verksamma i norden har Skanska en bredare geografisk bild med verksamhet också i USA och fler delar av Europa. Skanska bygger vägar, broar, bostäder osv. Inte olikt de andra två vi tittar på här. Omsättningen steg under 2017 med 6,6 procent till cirka 161 miljarder kronor. Likt NCC besvärades Skanska med sämre lönsamhet än målsättning och vinsten per aktie backade 24 procent till 12,01 kronor. Utdelningen föreslås oförändrad om 8,25 kronor. På en aktiekurs om 171 kronor är p/e-talet 14,2 och direktavkastningen 4,8 procent. Likt Peab och NCC har Skanska en välfylld orderbok. Gemensamt med NCC har man en god potential att stärka lönsamheten framöver.

Sammanfattningsvis är det tre stora byggare med rekordstora orderböcker och en verksamhet som bör hålla på mycket lång sikt. De lämnar god utdelning och har alla en god historik med stadiga saftiga utdelningar. Det senaste året har de pressats ned i kurs med 12-24 procent vilket ihop med en god outlook närmsta tiden och en långsiktigt bra potential kan vara ett bra läge att titta närmre på de här byggarna. Man kan snabbt få en enkel bild av bolagens ställning och syn på marknaden osv genom att läsa VD-ordet i bokslutsrapporterna som nyligen presenterats. Det ger absolut ingen helhetsbild men kan vara ett snabbt sätt att skaffa sig ytterligare inblick i sektorn och bolaget.

Jag äger aktier i NCC.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto