Home > The Dividend Investor v.12 ”Kraftbolag med över 5% direktavkastning”

The Dividend Investor v.12 ”Kraftbolag med över 5% direktavkastning”


Elektricitet behöver vi i alla tider men det går att framställa den på olika sätt och det finns stora skillnader mellan bolagen. Hur de arbetar, hur marknaden ser ut osv. I USA är det tex på många orter osv en reglerad marknad. Exempelvis kan ett elbolag ha monopol i ett område men kostnaden är att staten/staden reglerar priset. Priset skall inte sticka iväg till ockernivåer men samtidigt tas det hänsyn till att bolaget skall tjäna pengar. Jag kan gilla det är upplägget som faktiskt är ganska vanligt. Det ger ett pålitligt och stadigt kassaflöde och håller nere konkurrens till ett minimum av risk.

På temat med en del business i USA på reglerade marknader har vi PPL Corporation som äger elnät i bla Kentucky och Tennessee. Majoriteten av vinsten skapas dock i Storbritannien där man i huvudsak äger elnät och tjänar pengar på distribution. Bolaget har över 10 miljoner el och gaskunder i USA och Storbritannien och är en av de största aktörerna i USA. Börsvärdet är på ungefär 155 miljarder kronor och antal anställda är runt 12000 personer. PPL Corporation betalar en utdelning om 1,64 dollar och på kursen 27,41 dollar ger det en direktavkastning om cirka 6 procent. Utdelningen som senast höjdes ungefär 4 procent har höjts varje år i 17 år nu. Senaste höjningen var på utdelningen som hade x-datum i början av mars och betalas iapril.

Brookfield Renewable Partners är ett kanadensiskt bolag med tillgångar inom förnybar energi världen över. En stor del är vattenkraft och man fokuserar också på vindkraft. Bolaget är en elproducent. Aktien handlas nu kring 6,5 procent direktavkastning och de väntas höja utdelningen 5-9 procent årligen vilket också är bolagets mål. Brookfield Renewable Partners har en mycket lång historik med sin verksamhet. De delar inte bara namn med Brookfield Asset Management utan det är också deras majoritetsägare med över 60 procent av rösterna i bolaget. Både aktiekursen och den kanadensiska dollarn har backat en del på sistone vilket gör bolaget än mer lockande.

Ett annat bolag som likt PPL Corporation har en hel del verksamhet på en reglerad marknad är Southern Company. Över 90 procent av bolagets vinst kommer från reglerade marknader. Det ger ett mycket pålitligt och stadigt kassaflöde. Southern Company har ett börsvärde på ungefär 365 miljarder kronor. Bolaget har betalat utdelning i 65 år varav de senaste 17 åren har de höjt utdelningen varje år. Direktavkastningen är 5,2 procent.

Ytterligare en aktör är Duke Energy som har en direktavkastning strax under 5 procent. Inriktningen är elektricitet och gas som den så ofta är i sådan här bolag. Duke Energy har kring 9 miljoner kunder och en stor del av verksamheten sker i en reglerad miljö. Vinstmöjligheterna begränsas men så gäller även för konkurrensen som det inte finns någon eller endast medioker. Bolaget har höjt sin utdelning varje år i 13 år.

Jag gillar verkligen den här typen av verksamhet: elektricitet generellt men också mer specifikt de olika grenarna och marknaderna. Rena tillverkare men också de som främst fokuserar på elnäten och distribution av el. Det här med en reglerad marknad som det är på sina håll i USA tycker jag är ett rimligt upplägg. Det är dyrt att investera i elnät och kraftstationer. Det finns inte utrymme för konkurrens i många lägen och för att få bolag att satsa, bygga nytt och utveckla så behöver de känna sig trygga i sin business . Gör de inte det så investerar inte bolagen och det vore förödande för många orter med elbolag som inte satsar på utveckling och att bygga kapacitet där den behövs. Medan det kan låta ofördelaktigt blir det på sätt och vis en win för alla parter. Kunden får sin el och det till ett överkomligt pris. Bolaget tjänar pengar på elen de kränger och får mycket stabila intäkter. Kommunderna får elbolagen att våga investera.
Ytterligare en positiv och tilltalande aspekt i de här bolagen är dess konjunkturokänslighet. Det kvittar vad som händer i världen så behöver vi ändå elektricitet. Mitt i brinnande finanskris för cirka 10 år sedan gick många bolag under och andra rasade rejält på börsen. Elförbrukningen minskade bara lite grand mitt i den värsta krisen. Det är attraktiva egenskaper för utdelningsinvesteringar som skall ticka på år efter år. Konjunkturokänslig verksamhet, reglerat pris med hänsyn tagen till vinstintjäning.

Utav bolagen jag nämner här så äger jag själv Brookfield Renewable Partners. Jag gillar inriktningen mot förnybar energi i vind och vattenkraft i huvudsak.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto