Home > The Dividend Investor v.14 ”2 svenska kvartalsutdelare”

The Dividend Investor v.14 ”2 svenska kvartalsutdelare”


Historiskt har våra svenska bolag nästan uteslutande delat ut pengar på våren. Det har varit hårt koncentrerat medan resten av året varit väldigt skralt. Några få bolag har lämnat utdelning vid andra tillfällen på året. I USA är det däremot standard att lämna utdelning kvartalsvis. Där fungerar det lite annorlunda på så vis att de vid varje kvartal beslutar om utdelningen. I Sverige är det aktieägarna som på bolagsstämman beslutar om utdelningen. De senaste åren har allt fler svenska bolag valt att dela upp utdelningen på två tillfällen, ett på våren och ett tillfälle på hösten. Detta speglar många bolags kassaflöde bättre och är på så vis hälsosamt för bolaget. Som vanligt beslutas utdelningen vid årsstämman som i de flesta fallen är på våren och då bestämmer man ur mycket pengar som skall delas ut och att det skall ske ett visst datum på vår och ett på hösten. Det finns några få svenska bolag som betalar utdelning kvartalsvis utan att vara en preferensaktie eller enfastighetsbolag. För dessa fungerar det likadant att bolagsstämman beslutar hur mycket som skall delas ut och när. Därför vet man vad man har framför sig i utdelningsväg till nästa bolagsstämma. Läs nedan om två svenska bolag med kvartalsutdelning.

Klövern. Fastighetsbolaget som kontrolleras av fastighetsprofilen Rutger Arnhult har utöver sina preferensaktier alltså kvartalsutdelning även på stamaktien. Inför årsstämman nu i april har styrelsen föreslagit en höjning av utdelningen med 10 procent till 0,11 kronor per kvartal med start första utdelningen efter årsstämman och den har x-datum i slutet av juni. Läs en artikel från mars 2018 här på Tradingportalen med mer info om Klövern.

Hemfosa. Med en inriktning mot samhällsfastigheter är Hemfosa ett intressant bolag för den långsiktige utdelningsinvesteraren. Samhällsfastigheter är tex skolor, polisstationer, äldreboende mm och det är långa kontrakt ofta med stat eller kommun som hyresgäst. Den här typen av fastigheter har några stora trender som talar för sig och en mycket fin prognos om framtida efterfrågan. En befolkning som lever allt längre, hög invandring och stor inflyttning till städer ger ett stort behov av den typ av fastigheter som Hemfosa äger. En åldrande befolkning, ökande barnkullar och en stor invandring ger en prognos om ett behov på 7,7 miljoner kvadrat meter ny area inom samhällsfastigheter fram till år 2030. Samhällsfastigheter är inte bara en attraktiv fastighetstyp att äga i perspektiv pålitligt kassaflöde, de har även en ljus framtid med ökande efterfrågan. Hemfosa är ett ganska ungt bolag med runt 10 år på nacken. Kompetensen och prestandan finns där dock. VD Jens Engwall är en rutinerad fastighetsprofil och med honom har Hemfosa presterat väldigt bra. Förvaltningsresultatet har stigit stadigt och generellt sett ser Hemfosa sunt ut. Belåningsgraden på fastigheterna är cirka 57 procent. Förvisso inte direkt lågt men heller inte högt. Avkastning på eget kapital har stadigt varit högt och bolaget har fokus på det i sina finansiella mål som bla säger att Hemfosa skall leverera högst avkastning bland noterade fastighetsbolag över en femårsperiod. Ett ambitiöst mål och något de presterar riktigt bra på. Per 2017 var avkastning på eget kapital 19 procent. Med samhällsfastigheternas pålitliga kassaflöde är det en rimlig nivå. Fastigheterna är belägna i huvudsak i Sverige men man äger även en del i Norge och Finland. Fokus framåt för Hemfosa är att öka andelen samhällsfastigheter från nuvarande 64 procent till minst 75 procent. För att ytterligare öka fokus på kärnverksamheten som är just samhällsfastigheter undersöker Hemfosa möjligheterna att dela upp bolaget i två. En del med enbart samhällsfastigheter och en del med de övriga fastigheterna och en mer transaktionsdrivet affärsmodell. Mer info väntas presenteras vid bolagets årsstämma i april men redan nu har man meddelat att delningen väntas ske under andra halvåret 2018.
Det är just samhällsfastigheterna som är speciellt attraktiva med sitt stadiga kassaflöde och den delen som är mest intressant efter en delning för den som vill äga bra fastigheter och sannolikt en utdelning som stadigt blir allt högre. Värderingsmässigt är Hemfosa attraktivt med en aktiekurs runt 100 kronor och ett substansvärde på 112 kronor. Direktavkastningen är strax under 5 procent och utdelningen betalas kvartalsvis om 1,2 kronor per kvartal. En sådan värdering på ett bolag med så här bra historik, nyckeltal och attraktiva fastigheter, det är sannolikt en bra deal.

Hur den föreslagna delningen blir exakt och vad den kommer innebära kan man egentligen bara låta visa sig efter hand. Inget värde kommer trilla ur din hand utan efter utdelningen kommer du äga samma tillgångar som innan med den lilla skillnaden att det är i två aktier istället för en. Nyckeltal per aktie såsom förvaltningsresultat, utdelning osv kommer påverkas men det skall ses som ett nytt utgångsläge, det är ingen försämring utan speglar bara en ev ny bolagsstruktur. Med andra ord: Hemfosas förvaltningsresultat per aktie kommer minska direkt efter att de delat ut de övriga fastigheterna. Ta det för vad det är, ett nytt utgångsläge med bara samhällsfastigheter. Det här tror jag har en riktigt god potential på lång sikt.

Jag äger i dagsläget inga aktier i Hemfosa.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.