Home > The Dividend Investor v.15 ”Dubbelteckna Sagax D”

The Dividend Investor v.15 ”Dubbelteckna Sagax D”


Fastighetsbolaget Sagax har meddelat att de avser göra en nyemission av Sagax D-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Denna artikel skall handla om den här emissionen medan ni kan läsa mer om bolaget och Sagax D i en artikel från årsskiftet. Länk till artikeln om Sagax D.
Det var den 5/4 de skickade ut pressmeddelande om de här emissionen och innebörden av företrädesrätt betyder att befintliga ägare har ”första tjing” på att teckna de nya aktierna. Detta hanteras genom att ägare utav Sagax aktier erhåller teckningsrätter och det är de som sedan reglerar prioritet. Teckningsrätterna är en ”garanti” att få köpa den nya aktien och det kommer gå att sälja och köpa teckningsrätter över börsen. Vill man inte delta i emissionen kan man alltså sälja sina teckningsrätter som besitter ett ungefärligt värde av mellanskillnaden på teckningskursen och rådande aktiekurs för Sagax D.

Teckningspriset i emissionen är 27,5 kronor och utdelningen är fixerad till 2 kronor. Den här aktien fungerar precis som en preferensaktie på det viset, att utdelningen stiger inte. Den är 2 kronor och värderingen av den här aktien görs på exakt samma sätt som en preferensaktie. Sagax D är en stamaktie och skillnaden mot preferensaktien är just att den senare har preferens vid bolagets obestånd men också på utdelningen. Sagax betalar utdelning på sina vanliga stamaktier och på Sagax D samt sin preferensaktie. Innan utdelningen på preferensaktien hotas så måste bolaget dra in utdelningen på de andra aktieslagen först. Så här fungerar det faktiskt för även för Sagax D att innan bolaget rör utdelningen på den så måste de först dra in utdelningen på de två vanliga stamaktierna. I år har styrelsen föreslagit en utdelning om 1,8 kronor på de vanliga stamaktierna och det finns totalt cirka 159 miljoner stycken A och B-aktier. Utdelningen om 1,8 kronor på de aktierna summerar till 286 miljoner kronor vilket mer än väl täcker utdelningen på Sagax D som efter nyemissionen kommer vara på cirka 87 miljoner aktier gånger 2 kronor årligen; 174 miljoner kronor.
Sagax har god täckning av utdelningen men om de mot förmodan skulle behöva dra in den så är det även på denna punkt liknande en preferensaktie på det viset att utdelningen ”buffras upp” och skall utbetalas till fullo det du gått miste om innan de kan lämna utdelning på de övriga stamaktierna.

På teckningskursen 27,5 kronor ger utdelningen om 2 kronor en direktavkastning på cirka 7,3 procent. Du som redan äger Sagax kommer erhålla teckningsrätter som ger dig rätt att delta i den här nyemissionen och du har två vettiga alternativ. Antingen säljer du teckningsrätterna eller så använder du dem och tecknar din del i nyemissionen.

Här kommer så en ”bonusmöjlighet” för de som inte äger Sagax sedan tidigare men framförallt till dig som redan äger. Man kan nämligen teckna aktier utan teckningsrätter. Priset är det samma på 27,5 kronor men skillnaden är att man står sist eller väldigt långt bak i kön. Du som inte äger några aktier alls du är supersist i kön men det finns en liten möjlighet att du kan få tilldelning. Här kommer så potentialen du inte bör missa: Du som äger Sagax och tecknar nya aktier via teckningsrätter du har prioritet när de aktier som inte tecknas via rätter skall fördelas ut. Det är ju så att även om rätterna besitter ett värde så är det inte alla som utnyttjar eller säljer dem och i sådana här emissioner blir det ett antal aktier som tecknas utan teckningsrätter. Har du möjlighet är det alltså en mycket god ide att utöver att teckna via teckningsrätter även teckna utan. Dubbelteckna Sagax D!

Nu kanske du funderar på att köpa Sagax D bara för att få teckningsrätter för att teckna dig i nyemissionen. Det blir inte en fantastisk affär i sig men den har potential. Nyemissionen innebär att man får teckna 1 ny Sagax D per 10 st Sagax oavsett aktieslag man redan äger. Räknat på gårdagens stängningskurs om 32,4 kronor så blir ditt snitt 31,95 kronor om du skulle köpa jämna tiotal och teckna nya aktier fullt ut för 27,5 kronor. Ingen game changer kanske men om du dubbeltecknar och har flyt med tilldelning kan det bli en lite bättre deal.

Tidsplanen för den här nyemissionen är: 9/5 är X-datum för rätt till teckningsrätt och du måste alltså äga någon av Sagax aktier handelsdagen innan för att erhålla teckningsrätter. 15-25/5 pågår handeln med teckningsrätterna och 15-29 maj är teckningsperioden.

Sammanfattningsvis: Dubbelteckna Sagax D och hoppas på det bästa. Sagax är ett pålitligt bolag med rimlig outlook. Sagax D för 27,5 kronor och en direktavkastning på 7,3 procent är en attraktiv placering.

Jag äger Sagax D och min plan är att dubbelteckna.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.