Home > The Dividend Investor v.16 ”20 år av utdelningshöjningar”

The Dividend Investor v.16 ”20 år av utdelningshöjningar”


På Stockholmsbörsen finns det inte så många bolag med imponerande utdelningshistorik likt utdelningsaristokraterna i USA som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år. Det finns dock ett par fastighetsbolag här i Sverige som har en riktigt imponerande utdelningshistorik. Både Castellum och Hufvudstaden har höjt sin utdelning i cirka 20 år och detta inlägget skall komma att handla om det sistnämnda; Hufvudstaden. Bolaget äger fastigheter med kontor och butikslokaler och medan kontorsmarknaden är het har nog många hört talas om ”retaildöden”. Hufvudstaden har dock inget att oroa sig över i den aspekten ty deras fastigheter är belägna på absoluta toppläge i Stockholm och Göteborg. Oavsett hur shoppingmönster, handeln osv utvecklas kommer fastigheter av denna typ i topplägen alltid vara eftertraktat. För den som inte har koll på vilka fastigheter Hufvudstaden äger och för den delen kanske inte heller känner till Stockholm så väl kan man förklara det väl med en referens till brädspelet Monopol. Ni vet den där dyraste gatan Norrmalmstorg, ja Hufvudstaden äger en hel drös med fastigheter där och det är sådana A-lägen de äger fastigheter på.

Ordförande och storägare i bolaget är Fredrik Lundberg via bolaget Lundbergs. En kul fakta kring Fredrik Lundbergs ägande i Hufvudstaden är att han förvärvade de röststarka aktierna av Mats Qviberg om jag inte minns fel. Qviberg skrev om affären i sin bok, hur han pressade upp priset ordentligt på aktierna som Lundberg så gärna ville komma åt. Det sved kanske för Fredrik Lundberg att betala mer än han planerat men tänk då på uttrycket ”buy quality cry once”. Han tog kontroll över en fantastisk tillgång i Hufvudstaden. Fastigheter i absolut A-läge som kommer ticka in pengar och stiga i värde år efter år.
Fredrik Lundberg är inte känd som en stor risktagare och som bolagets i särklass största makthavare genom sitt ägande har han haft ett finger med i spelet när det gäller bolagets finansiella ställning och risktagande. Hufvudstaden har en exceptionellt låg belåningsgrad på fastigheterna om endast 15 procent. Jämförelsevis ligger många andra stora fastighetsbolag kring 55 procent och däröver. Visst skulle man kunna maximera vinsten kortsiktigt med större lån men på lång sikt skall man inte förringa innebörden av en otroligt stark finansiell ställning. Ingenting rår på Hufvudstaden med sina superfinanser. Snitträntan de betalar är cirka 2 procent och en majoritet av skulden är via Företagsobligationer. Vi har nog alla läst eller hört någon säga ”en aktie för byrålådan” och medan det många gånger inte alls är lämpligt så skulle Hufvudstaden kunna vara minst olämpligt att använda resonemanget på. Det här är fantastiskt fina fastigheter och med den här låga belåningen kan det knappt gå fel.

Bolagets finansiella mål är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden. Detta har de minst sagt levererat på. Som ägare i ett stort och sunt bolag är det ganska trevligt att ha ett finansiellt mål om en stigande utdelning. Du har förmodligen ett vanligt arbete och där förväntar du dig att få en lönehöjning varje år. Samma förväntning kan man ha på de bolag man äger beroende på typ av bolag mm naturligtvis. Hufvudstaden har som sagt höjt sin utdelning varje år i cirka 20 år och ihop med Castellum är det den bästa utdelningshistoriken bland alla bolag på Stockholmsbörsen. Förra våren var Hufvudstadens utdelning 3,3 kronor per aktie och nu i vår betalade de 3,5 kronor. Det är en utdelningstillväxt om cirka 6 procent på ett år och i linje med den genomsnittliga tillväxten på 3 och 5 år. På 10 år har utdelningstillväxten varit nästan 8 procent i genomsnitt.

Värderingsmässigt och framtidsutsikter då: Hufvudstaden har ett substansvärde om 152 kronor per aktie (31/12 2017) och aktien handlas till 123 kronor. Det betyder att du köper de fina fastigheterna till ett lägre pris än de faktiskt är värda. Nästan 20 procent rabatt mot substansvärdet. Blickar man framåt kan man förvänta sig fortsatt stigande utdelning och förvaltningsresultat. Kontorsmarknaden är väldigt het nu och Hufvudstadens hyreshöjningar de senaste åren har varit smått fantastiska med +12 procent för 2017 i absolut topp. De närmsta 5 åren är det varje år en stor del av hyresavtalen som skall omförhandlas och med en fortsatt het kontorsmarknad kommer det bli fina intäktsökningar.

Hufvudstaden har en utmärkt finansiell ställning och de äger fastigheter i A-läge. Utdelningen höjs varje år och framtidsutsikterna är goda. Detta ihop med en substansrabatt om 20 procent är mycket attraktivt. Direktavkastningen är 2,85 procent och du kan räkna med att utdelningen höjs nästa vår.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto