Home > The Dividend Investor v.17 ”Investor lockar”

The Dividend Investor v.17 ”Investor lockar”


Investor som är Sveriges största investmentbolag lämnade i fredags rapport för det första kvartalet 2018. Innehaven består av både noterade och onoterade bolag och kvartalsrapporten ger information om bägge delarna. De noterade innehaven kan man ju följa var för sig ganska enkelt då de själva lämnar rapporter osv medan den onoterade delen i Investor är extra relevant i rapporten. Börsvärdet för Investor uppgår till cirka 300 miljarder kronor men man får mer än så för pengarna. Investor handlas till en rabatt mot sina tillgångar och rapporterade ett justerat substansvärde om 383 miljarder kronor eller 501 kronor per aktie. Investor A som brukar handlas några kronor lägre än den mer likvida B-aktien stängde igår på 379,2 kronor vilket ger en substansrabatt om cirka 24 procent. Det är rabatten mot en nulägesvärdering, man kan ju gå vidare och räkna på antagna värden på portföljbolagen på tex 1 eller 3 års sikt och få fram en än större rabatt mot ett sådant värde. Oavsett är det ju den biten som är relevant, framtida potential. Där kommer ju Investors tillgångar in och kvalitén på dem. Historiskt har Investor genererat en god avkastning väl överstigande index och framåt är det inget uppenbart som pekar på att de inte skulle klara samma sak. Investors portfölj bjuder på en mycket god riskspridning med Atlas Copco, ABB och SEB som de största innehaven. En intressant egenskap i portföljen är exponeringen i hälsovårdsektorn och globala trender som längre livslängd och stigande efterfrågan på vård och relaterade tjänster/produkter. Här kan nämnas AstraZeneca, Mölnlycke, Permobil, BraunAbility, Laborie, Aleris, Sobi och det senaste förvärvet Sarnova. Tillsammans väger de här innehaven bortåt 25 procent i Investors portfölj.
I rapporten för kvartal 1 informerade man om att Investor köpt ytterligare Ericssonaktier för 1 miljard kronor under kvartalet och de gångna 18 månaderna har man köpt för 3,3 miljarder kronor till en snittkurs om 50 kronor. I skrivande stund har det varit en mycket god investering då Ericsson står kring 65 kronor nu. En uppgång om 30 procent plus utdelning, en krona nu i april och en krona förra året på de aktierna som köptes i början av nämnda 18 månader. Att bedöma investeringen i Ericsson på ett antal månaders sikt skall varken vi eller Investor göra utan tiden får visa hur bra eller dåligt det här blev. Investor är mycket långsiktiga i sina investeringar och tittar på potential på flera års sikt framför månader och kvartal. I rapporten nämner man också att mottagna utdelningar från de noterade innehaven väntas stiga från 8,3 till 8,6 miljarder kronor under 2018, en ökning om 3,6 procent.

Nu är vi inne på något extra intressant för oss med utdelningsfokus. Som ni kan se i bilden ovan har Investor höjt sin utdelning stadigt varje år under en lång period. I många år i följd har de nu höjt sin utdelning med en krona per år och i år är inget undantag. Utdelningen som betalas nu under 2018 uppgår till 12 kronor fördelat på 8 kronor nu på våren och 4 kronor i slutet av hösten. Totalt 12 kronor vilket är just 1 krona upp från föregående års 11 kronor. Med det här tydliga mönstret ligger det nära till hands att gissa på en höjning om en krona även under nästa år till 13 kronor. Det skulle innebära en utdelningstillväxt om 8,3 procent vilket är klart godkänt. För varje år som går innebär den där kronan i höjning en allt lägre procentuell ökning men åtminstone några år till så är det ändå en helt okej höjning procentuellt sett. På lite längre sikt är förhoppningen höjningar på över en krona men det är nog ett antal år bort innan Investor tar det steget. Nuvarande utdelning om 12 kronor innebär på kursen 379,2 kronor en direktavkastning om 3,16 procent. Den gula grafen i bilden ovan visar hur direktavkastningen varit de senaste 10 åren och den har hållit sig mellan 3 och 4 procent där den ligger nu. Vårens utdelning om 8 kronor har ännu inte avskiljts och har X-datum 9/5. Höstens utdelning om 4 kronor har X-datum 9/11.

Sammanfattningsvis är Investor lockande med en väldiversifierad och fin portfölj till en rabatt om 24 procent. Det är en pålitlig utdelningshöjare med rimlig utdelningstillväxt och en okej direktavkastning på dryga 3 procent.

Jag äger Investor och planerar att fortsätta köpa mer regelbundet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto