Home > The Dividend Investor v.18 ”Industrivärden”

The Dividend Investor v.18 ”Industrivärden”


Industrivärden är ett investmentbolag med rötter i Handelsbanken. Det var på 1940 talet som bolaget skapades och syftet var att samla de aktieinnehav som Handelsbanken erhöll efter kraschen på 1930 talet. Industrivärden utvecklades väl och visade sig vara en effektiv kapitalförvaltare. Än idag är affärsiden långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning och det där med långsiktighet kan man enkelt finna belägg för vid en granskning av portföljen där flera innehav hängt med väldigt länge. Industrivärden skall vara en aktiv ägare genom engagemang i styrelse, valberedning mm. Med sin långa erfarenhet kan Industrivärden bidra och utveckla bolag och man har resurser i form av finansiell styrka och ett omfattande nätverk. Apropå nätverk så är storägare och styrelseordförande Fredrik Lundberg en stark maktfaktor och nyckel i nätverket. Via bolaget Lundbergföretagen och eget direkt ägande kontrollerar Lundberg kring 25 procent av rösterna i Industrivärden och är klart största ägare. Fredrik Lundberg är känd för sin långsiktighet och har varit med i Stockholms finansvärld länge, en stark och bra ägare kan man hävda.

Det var kort om Industrivärdens historia, strategi mm, nu över till aktieportföljen.

Industrivärden har en koncentrerad portfölj med endast nio olika innehav. Som ni kan se på bilden ovan väger tre av dessa innehav väldigt tungt och utgör tillsammans drygt 60 procent av portföljen. Dessa bolag är Handelsbanken, Volvo och Sandvik. Portföljens värde var vid årsskiftet 107,3 miljarder kronor och samtidigt hade man en skuldsättningsgrad om 10 procent vilket också är bolagets egna maxgräns. De har under en tid arbetat med att sänka skuldsättningsgraden för att öka sin finansiella flexibilitet. Industrivärden har uttalat att de vill investera i nya innehav. Nyligen sålde Industrivärden aktier i SSAB för cirka 3 miljarder och har sedan årsskiftet och efter denna affären skapat lite utrymme i förhållande till skuldsättningen. Per den 31 mars var skuldsättningsgraden 9 procent och efter SSAB-affären bör den vara kring 6-7 procent. På flera års sikt kan man förvänta sig att Industrivärden adderar innehav till sin portfölj.

Det senast rapporterade substansvärdet är 225 kronor per aktie per 31 mars. C-aktien handlas kring 188 kronor vilket ger en värdering om 16,5 procent rabatt mot substansvärdet. För de flesta småsparare duger omsättningen i C-aktien för övriga så är A-aktien mer likvid. Om man främst gör köp för under 1 miljon kronor åt gången så klarar man sig med omsättningen i C-aktien och anledningen till att jag argumenterar för det är att C-aktien är betydligt billigare än A-aktien. Just nu är skillnaden i pris kring 4 procent där A-aktien kostar bortåt 195 kronor.

För några år sedan sänkte Industrivärden sin utdelning och anledningen till det kan man säga var att de sannolikt var lite för frikostiga med utdelningen. Den var för hög och gynnade inte bolagets långsiktiga värdetillväxt. Nu ligger utdelningen på en nivå som är optimal i skattesynpunkt, inte mer och inte mindre. Enkelt förklarat så baseras det på de utdelningar de tar emot och att de distribueras vidare till Industrivärdens ägare. Med det sagt kan man förvänta sig en stadigt stigande utdelning givet att Industrivärdens portföljbolag fortsätter att höja. Visst utrymme finns för Industrivärden att parera förändringar och sen kan vissa bolag agera draglok medan något annat sänker och vice versa. Här kommer portföljsammansättningen in och det gör den ju i alla aspekter men det är viktigt att ha i åtanke. Att Handelsbanken, Volvo och Sandvik står för cirka 60 procent av portföljen medför att värdeutveckling, utdelning osv är starkt beroende av just dessa bolagens utveckling. Handelsbanken har historiskt varit rena utdelningsmaskinen medan de andra två har en lite hackigare utdelningshistorik. På lång sikt tickar det förmodligen på och vi ger ju Industrivärden förtroendet att göra bra långsiktiga affärer för vår räkning när vi investerar i dess aktie. Våren 2016 sänktes utdelningen till 5 kronor och sedan dess har den höjts med 25 öre per år och nu i vår var utdelningen 5,5 kronor. Procentuellt sett var det en höjning med cirka 5 procent från året innan och skall man sia kring framtida utdelningar kan man snegla lite på Lundbergföretagen och dess utdelning. Där har utdelningen stadigt höjts år efter år precis som Fredrik Lundberg vill ha det. Visst är det portföljinnehaven som avgör men detta är vad dess ägare strävar efter. Industrivärden och Lundbergsfären sitter i portföljbolagens styrelser, där förslag till utdelning tas fram. Detta är ett resonemang för att få en känsla kring bolagets tankar kring utdelning och vad man kan hoppas på. Faktiskt utfall är som sagt beroende av att portföljbolagen mår bra och tickar på i det långa loppet.

Sammanfattningsvis är Industrivärden en attraktiv placering för den långsiktige. Utdelningen kommer sannolikt stiga på sikt, innehaven är generellt sett vettiga och nuvarande värdering kring 16 procent rabatt är rimlig. Utdelningen på 5,5 kronor ger en direktavkastning strax under 3 procent och medan den redan är avskiljd för denna våren kan man gissa att de höjer 25 öre även nästa vår. Historiskt har Industrivärden gett en bättre avkastning än Stockholmsbörsens breda SIXRX index. På 3, 5 och 10 år har den genomsnittliga avkastningen per år varit minst 2 procentenheter högre jämfört med SIXRX. Ingen garanti för framtida avkastning men ett kvitto på att Industrivärden och strategin fungerar väl.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto