Home > The Dividend Investor v.19 ”3 preffar med +6% direktavkastning”

The Dividend Investor v.19 ”3 preffar med +6% direktavkastning”


Preferensaktier har som grupp stigit en hel del på senaste tiden och generellt sett tycker jag att de står i högsta laget nu kursmässigt. De fina pålitliga utdelningarna lockar ändå och kan utgöra en bra bas i portföljen. Är man bara medveten om hur preffar fungerar, hur de värderas så kan man gott överväga att ha ett knippe i portföljen. Det som är speciellt med preferensaktier och dess värdering är att de kan backa i kurs oavsett hur bra bolaget går. De värderas i huvudsak på kreditrisken i bolaget och det allmänna ränteläget. Medan kreditrisken i bolaget inte förändras från dag till dag så kan ränteläget och den så kallade räntebanan påverka värderingen av preffen desto mer. Man kan säga att preffar värderas enligt: 10-åriga statsobligationer plus x procentenheter. Alltså om den svenska 10-åringen avkastar 0,7 procent och preferensaktie i bolag XX avkastar 5,7 procent så är dess värdering svensk 10-åring plus 5 procentenheter. Om räntan på den svenska 10-åringen stiger till 1,2 procent så kommer preffen i bolag XX värderas till 6,2 procent direktavkastning. Detta ter sig i en lägre aktiekurs. Om den till 5,7 procent direktavkastning handlades i 100 kronor kommer den till 6,2 procent handlas till cirka 92 kronor, en kursnedgång om 8 procent. Just nu har vi historiskt låg ränta och man kan argumentera för att den kan bara gå åt ett håll härifrån. I det läget har vi befunnit oss några år nu och det ser ut som att vi kommer ha låg ränta för en lång tid framöver. Man behöver kanske inte vara så värst orolig för räntan i närtid. Ytterligare en faktor är att preferensaktier påverkas av kortsiktiga breda börsnedgångar. Bara av den anledning att marknaden är på dåligt humör kan preferensaktier backa med övriga börsen och vips är du back 10 procent på innehavet. Ha de här sakerna i åtanke när du överväger preferensaktier. Är du bekväm med de här riskerna kan preffar ge dig ett härligt kassaflöde i portföljen med utdelningar varje kvartal. Nedan är tre stycken preferensaktier som jag tycker är rimliga kursmässigt i dagsläget. Normalt sett undviker jag de mer riskfyllda preferensaktierna och så gäller även dessa som har en relativt låg risk. Relativt övriga preffar, inte lägst men låg.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Det här bolaget har som namnet antyder fokus på samhällsfastigheter så som skolor, polisstationer mm. Historiken på börsen är kort och när de noterades för några år sedan var belåningen hög och det såg riskfyllt ut. Sedan dess har de snabbt arbetat ned belåningen och tagit sikte på en investment grade kreditrating, Målsättingen är att de skall uppnå den ratingen i slutet av 2018 och utöver ett kvalitetstecken i risksynpunkt kommer den medföra än lägre finansieringskostnad och bättre tillgång till kapital. Preffen noterades i höstas och har stigit från cirka 500 kronor till nuvarande cirka 570 kronor. På sätt och vis tycker jag inte att den har blivit dyrare, det har hänt så mycket i bolaget gällande kreditrisken att en avsevärt högre kurs är motiverad. Inlösenkurs är uppbyggd i en trappa med en slutgiltig och lägsta inlösenkurs om 600 kronor efter oktober år 2024. Det här upplägget gillar jag starkt då det är en tydlig signal om att preffen ej kommer lösas in tidigare. Då kan man äga den på lång sikt utan att en inlösen kommer och stör. Skulle de lösa in den tidigare är det 750 kronor till år 2020 och 650 kronor till år 2024 som gäller. Antalet utestående preferensaktier är 333205 stycken vilket inte är så betungande sett till totala börsvärdet norr om 6 miljarder kronor. Utdelningen är på totalt 35 kronor per år vilket ger en direktavkastning om 6,1 procent på kursen 572 kronor. Jag brukar undvika att betala ett högre pris än den lägsta inlösenkursen varpå jag tycker att SBB preff är attraktiv upp till 600 kronor. Guldstjärna i kanten för inlösenupplägget.

Klövern. Med en stor andel kontorsfastigheter är bolaget en vinnare på den heta kontorsmarknaden. Klövern har också sänkt sin belåningsgrad på senare år och har en total belåningsgrad om 60 procent sett till bolaget som helhet. I kvartal 1 2018 blev förvaltningsresultatet 319 miljoner kronor vilket vida täcker preffutdelningen som totalt uppgår till cirka 82 miljoner kronor per kvartal. Inlösenkursen för Klövern preferens är 500 kronor och den skall tolkas som att preffen aldrig kommer lösas in. Tidigare var inlösenkursen 350 kronor men den höjdes vid årsstämman 2015 då de hade vittring på att kunna emittera nya preffar till högre kurs än 350 kronor. Så blev aldrig fallet och jag är inte värst imponerad över den manövern att höja inlösenkursen på det viset. Om Klövern skulle vilja bli kvitt sina preferensaktier så kommer de sannolikt köpa dem över börsen till rådande kurs och göra det över en längre tid till det knappt finns några kvar till försäljning. Efter det är det inte många preffar kvar och först då kanske de väljer att lösa in de där sista för 500 kronor. Lägg ingen värdering i inlösenkursen om 500 kronor är min take. Utdelningen är totalt 20 kronor per år och på aktiekursen 320 kronor ger det en direktavkastning om 6,25 procent.

Corem Property är släkting till Klövern, tvilling nästan. De kontrolleras bägge av Rutger Arnhult och hans signum är en sorts ask i ask ägande där Corem Property äger en stor del av Klövern. På så vis är bolagens öde sammanflätade. Corem äger främst industri och logistikfastigheter. Även om logistikfastigheter blivit hetare på sistone så är beståndet generellt sett lite mer riskfyllt i Corem Property än det i Klövern. Belåningsgraden på 56 procent är lite lägre i Corem Property och riskmässigt kan man ändå likställa den med Klövern då de är så tätt sammanbundna. I kvartal 1 2018 blev förvaltningsresultatet 84 miljoner kronor att ställa i relation till preffutdelningen som kostar 18 miljoner kronor per kvartal. Inlösenkursen gjorde de som Klövern och höjde varpå den är 500 kronor och resonemanget är det samma här kring en ev inlösen. Utdelningen är på totalt 20 kronor och på kursen 320 kronor är direktavkastningen 6,25 procent.

Jag äger alla tre de här preferensaktierna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto