Home > The Dividend Investor v.2 ”Premiumutdelning varje månad”

The Dividend Investor v.2 ”Premiumutdelning varje månad”


Chatham Lodging Trust är ett amerikanskt fastighetsbolag med inriktning mot hotell av den finare klassen. Bolagsformen är likt de flesta fastighetsbolagen REIT vilket innebär att de är befriade från skatt om de delar ut minst 90 procent av intäkter tillgängliga för utdelning. Bolagsformen är till för att gemene man skall kunna ha lätt åtkomst till fastighetsmarknaden och skatten får amerikanska staten in på utdelningen och dras ifrån ägarna inte från bolaget. För oss svenskar är det som vanligt att vi betalar utländsk källskatt om 15 procent på utdelningen men om vi äger aktien i ett ISK eller en KF kan man få hela eller delar av den i retur (din deklaration, övriga innehav mm påverkar i ett ISK. En komplex och separat fråga man kan skriva mycket om).

Jag hittade bolaget för två till tre år sedan och gillade det redan då. Sedan dess har jag tittat till det då och då för att nu titta lite närmre på det igen. Inriktningen mot de finare hotellkedjorna gillar jag, det för med sig en del positiva saker. Dels för det med sig krav att fastigheten håller hög klass och gott skick vilket på sikt är bra för värdet. Intäktsmöjligheten är stark för de här finare hotellkedjorna och hyresavtalen är uppbyggda på ett sådant sätt att fastighetsägaren gynnas av hög beläggning och högt rumspris. På andra sidan det myntet finner vi nedsidan i att intäkterna påverkas negativt om det blir sämre tider och minskad beläggning. Det slår inte lika hårt mot fastighetsägaren som operatören dock. Hotell påverkas av konjunktur men det är inte lika djupa dalar som i vissa andra branscher, man gör vinster även i sämre konjunktur generellt sett.

De starka fina hotellkedjorna då som Chatham Lodging Trust främst hyr ut till är: Mariott Residence Inn, HYATT Place, Homewood Suites Hilton, Hilton Garden Inn med flera. Starka brands och ni som bott hos någon av dessa hotellkedjor vet att det är hög klass på deras hotell. Mariott Residence Inn som jag nämnde först är störst då nära hälften av bolagets hotellfastigheter bär detta märke. Trevligt med anledning att den hotellkedjan har en mycket hög intäkt per tillgängligt rum (RevPAR, Revenue Per Available Room). Hotellfastigheterna som bolaget äger är belägna på USAs kustområden i huvudsak. 25 procent av fastigheterna ligger i Silicon Valley, 11 procent San Diego, 7 procent Houston, 6 procent Los Angeles. Högklassiga kåkar med fancy hotellmärke på starka lägen i USA. Ytterligare fördelar med att satsa på just premiumhotell är att de har en större marknadsandel men främst att de har mycket lojalare kunder. Därför är Chathams strategi just fokus på premiumhotell i starka lägen, det ger högre och stabilare intäkter. När bolaget köper nya fastigheter håller de sig till just dessa premiumhotell i välskötta premiumkåkar som kräver inga eller mycket små kapitalinsatser under flera år framöver. Bolaget heläger 40 stycken hotellfastigheter och äger via delägarskap än fler.

Bolaget har en ledning med betydande ägarskap i bolaget, något man allt för ofta saknar. För fastighetsbolag tittar man inte på redovisad vinst då en del saker stör det nyckeltalet, såsom avskrivningar och amorteringar. På REITs tittar man på något som kallas AFFO och det är egentligen redovisad vinst men man lägger tillbaka de där störande posterna. Om ett fastighetsbolag säljer en fastighet och skapar en reavinst så hamnar det på redovisad vinst. Det här är störande post på det viset att man inte bör anse den vinsten utgöra utdelningsbart medel. Den där vinsten är därför också en sådan post som läggs tillbaka på resultatet för att få fram AFFO. Nu vet vi i runda slängar vad AFFO är och för helåret 2017 har Chatham Lodging Trust guidat om $2,14-$2,17. Utdelningen betalas månadsvis och är på $0,11 per månad vilket summerar till $1,32 per år. Utdelningen som andel av AFFO är således cirka 61 procent vilket får anses vara en mycket sund nivå för en REIT som är ålagd att hålla en hög utdelning för att behålla sin skatte/bolagsstatus. Belåningsgraden är 39 procent (som skuld genom Enterprise Value) och räntetäckningsgraden 3,5 gånger. Genomsnittlig räntekostnad är 4,6 procent varav 88 procent av kreditstocken är fast ränta och ger förutsägbara kostnader.

Som slutkläm vill jag nämna en tung global trend som verkar i bolagets favör och det är den växande globala turismen. Till stor del påeldad av en snabbt växande kinesisk medelklass och däröver. Kineser är en mäktig tillväxtfaktor för globala turismen. Chatham Lodging Trust har en sund finansiell ställning och äger attraktiva bra fastigheter med en stark outlook på lång sikt. Turismen väntas fortsätta växa på sikt. På kurser kring $22,3 är direktavkastningen cirka 6 procent och aktien handlas till ungefär 10 gånger AFFO. Jag äger inga aktier i Chatham Lodging Trust vid publicering av denna artikel men jag är attraherad och kommer eventuellt ta in den i portföljen på sikt. Ticker för bolaget är CLDT.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.