Home > The Dividend Investor v.21 ”Gör ej en utdelningstabbe”

The Dividend Investor v.21 ”Gör ej en utdelningstabbe”


Jag kallar mig själv för utdelningsinvesterare och har precis som det låter ett stort fokus på utdelning. Under många år har jag bara investerat i sådant som betalar utdelning men huvudsakligt fokus är utdelningsinvestering. På senare år har jag förvisso tummat lite på reglerna och investerar numera även i vanliga fonder som inte betalar utdelning. När jag investerar i aktier och söker efter nya investeringsalternativ utgår jag ofta från utdelningen som ett första kriterium och sorterar sedan på andra faktorer. Stort fokus på utdelning alltså men vad skall man göra med den? Själv så lever jag delvis på den och använder den till att köpa mat på Willys och betala elräkning osv. För dig som inte lever på utdelningen är det här en superviktig fråga, vad gör du med utdelningen?

För att snabbt och enkelt få ett grepp om det jag vill lyfta fram här så tar vi Investor med tillhörande bild som exempel. På 10 år har Investors gett en totalavkastning om cirka 250 procent samtidigt som Stockholmsbörsen har gett en totalavkastning om cirka 150 procent. Notera användandet av ordet ”totalavkastning” som innefattar både kursutveckling och återinvesterad utdelning. Det är en stor skillnad i avkastning på Investor och börsen i övrigt men om man inte har återinvesterat utdelningen som Investor betalat och höjt varje år så blir utfallet något helt annat. Exklusive utdelningar har Investoraktien gett en avkastning om cirka 150 procent, ungefär som börsens totalavkastning alltså. Om du inte har en bra strategi kring vad du skall göra med utdelningen riskerar du att få en avsevärt sämre totalavkastning. Om du lite slentrianmässigt ser pengarna som en bonus och konsumerar dem eller låter dem rinna ur din hand på ett eller annat sätt så står du om 10 år med ett kapital som har växt 150 procent jämfört med den som återinvesterat utdelningarna som står med ett kapital som ökat med 250 procent. Givet att de kommande 10 åren utvecklas likadant naturligtvis.

Utdelningen står för en stor del av den totala avkastningen på lång sikt och för att erhålla en hög totalavkastning så måste man återinvestera utdelningen. Har du en simpel strategi kan det innebära att du varje år återinvesterar hela utdelningen i det bolag du erhållit den ifrån. Innan jag själv började leva på utdelningen gjorde jag så att jag investerade den i det innehav i min portfölj som var mest lockande för stunden. Jag fick utdelning av Investor och investerade den tex i Castellum. Det här med att återinvestera utdelningen är en stor och tydlig skillnad mot att investera i fonder. Vanliga fonder äger aktier som i sin tur betalar utdelning och den utdelningen återinvesterar fonden automatiskt. Som fondägare ser du alltså alltid totalavkastningen och behöver inte fundera på det där med utdelningen. Om man kommer från att investera i fonder och nu äger aktier som betalar utdelning är det således annorlunda och kanske inte självklart vad man skall göra med de där pengarna man får årligen av bolagen man äger. Exemplet med Investor är tänkt att visa klart och tydligt vikten av återinvesterad utdelning på lång sikt. Investor är inget specialfall utan så här är det generellt att utdelningen är en stor del av totala avkastningen på lång sikt. Skillnaden i totalavkastning blir dock mer påtaglig i de bra utdelningsaktierna. Bara för att nämna ytterligare ett exempel kan vi titta på Castellum som också presterat en totalavkastning om 250 procent på 10 år där aktiekursen står för cirka 130 procent och återinvesterad utdelning för cirka 120 procent. Nästan halva avkastningen kommer från utdelningen.

I bilden ser ni Castellums utveckling över 10 år och aktien har gått bra men med återinvesterad utdelning är det riktigt bra. Indexet som Castellum och Investor jämför sig med är också totalavkastning och har återinvesterat utdelning men det är lätt att glömma bort eller inte ens tänka på det. Både Investor och Castellum ser ut som de gett en medioker avkastning mot de här indexen om man inte lägger med återinvesterad utdelning på dem.
Förmodligen har du en sorts plan kring utdelningen och vad du gör med den men syna den och fundera på om din plan är bra, bäst eller dålig. Äger du bra bolag kan man i breda penseldrag säga att det alltid är en bra plan att återinvestera i det bolaget du erhåller utdelningen ifrån. Äger du flera olika bolag och är hyggligt duktig på att analysera dem kan en bra plan vara att investera mottagna utdelningar i det bolag du anser mest lockande för stunden.

Tänk noga igenom hur du skall göra med utdelningen och säkerställ att du inte gör en utdelningstabbe. På 10 års sikt kan det vara hundratals procent i skillnad på portföljvärdet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto