Home > The Dividend Investor v.22 ”Bra bas i portföljen”

The Dividend Investor v.22 ”Bra bas i portföljen”


Historian om de tre små grisarna känner nog de flesta till och här tänkte jag föra ett resonemang som kan relatera till den. När man bygger hus gör man det på en stadig grund så det inte riskerar att krackelera. En av de små grisarna byggde en stadig kåk i sten som stod pall det mesta även den stora stygga vargen. Eller hur gick den där sagan nu igen? Ja. Ni förstår resonemanget jag vill föra här, en stadig grund att stå på. När man sätter samman en utdelningsportfölj eller vilken sorts portfölj som helst för den delen kan det vara bra att ha en stadig bas i den. Något sunt och pålitligt som kan tänkas ticka på över åren och inte underprestera värst mot index. När man väl har en stadig bas i portföljen kan man addera andra komponenter av olika slag. Man kanske vill ha något med extremt hög direktavkastning eller något med rejäl utdelningstillväxt osv. Om man har den där stadiga basen så svider det heller inte lika mycket om någon av de där andra placeringarna skulle prestera sämre än väntat. Här kommer tre olika investeringar som var för sig är en bra bas att ha i portföljen men som också mycket väl fungerar bra alla tre tillsammans som en rejäl bas. Något att stå stadigt på.

Xact Högutdelande. Det här är en börshandlad passiv fond med en smart beta strategi. Innebörden av det där ”smart beta” är att den har några smarta regler den följer för att säkerställa att den har bra innehav. Den har nordisk inriktning och innehåller 50 stycken olika bolag som väger ungefär lika mycket i fonden. De uppfyller en uppsättning regler som bland annat baseras på att de skall lämna utdelning och att de har lägre volatilitet än börsen i övrigt. Fonden lämnar kontant utdelning och strävar efter att distribuera vidare mottagna utdelningar. I år har utdelningen precis varit och den landade på 5 kronor vilket gav en direktavkastning på 4,2 procent på rådande kurs innan utdelningen avskiljdes. Till nästa år kommer de underliggande innehaven sannolikt höja sina utdelningar generellt varpå Xact Högutdelande till följd också bör höja sin nästa år. Antaget en utdelningstillväxt om 5 procent blir utdelningen 5,25 kronor vilket på nuvarande kurs om 113 kronor ger en direktavkastning om 4,6 procent. 50 väl valda nordiska bolag ger bra riskspridning och historiken talar för att den här strategin presterar bättre än breda börsindex till en rimlig avgift om 0,3 procent.

Investor. Sveriges största investmentbolag och kanske ett uttjatat råd men det är inte för inte som det så ofta rekommenderas. Investor äger en bred portfölj av bolag från olika branscher och har historiskt avkastat betydligt bättre än index. De har bevisat att de har skickligheten och strategin att skapa god avkastning. Likt en bred fond ger Investor god riskspridning med sina många innehav men den goda historiska avkastningen däremot har inte lika mycket gemensamt med en fond. Investor har nämligen gett en bättre avkastning på sikt än vad många fonder klarat av. God riskspridning och potential, det är trevliga egenskaper i en bra basplacering. Utdelning har de betalat 8 kronor redan i år och kommer betala ytterligare 4 kronor i november för en total utdelning om 12 kronor. De har höjt utdelningen 1 krona per år i många år nu och man kan klart tänka sig att de nästa år gör likadant och delar ut totalt 13 kronor. På en aktiekurs kring 367 kronor blir det en direktavkastning om 3,5 procent.

En vanlig indexfond. Ja, en helt vanlig indexfond är en utmärkt bas i en portfölj. Den kommer inte ge dig en överavkastning men du vet vad du får. Man får en avkastning som index helt enkelt och det är just index som man baserar snacket om ”den goda avkastningen på börsen” på. Historiskt har börsen gett en totalavkastning kring 10 procent och det är attraktivt. Medan en indexinvestering inte har potentialen att avkasta mer så har den heller inte risken att prestera sämre än sitt eget jämförelseindex. Jag har valt Xact OMXSB Utd som bas i min portfölj. Det är en börshandlad fond som följer det breda indexet OMXSB till en avgift om 0,15 procent. Den här fonden betalar kontant utdelning varje år i juni. Det finns liknande vanliga fonder som till och med är fria från avgifter och det finns fonder som följer ett ännu bredare index till en lite högre avgift. För både privata investerare som dig och mig men även förvaltare av aktiva fonder är det svårt att slå index på lång sikt. Att ha indexplacering som bas kan vara en god ide.

Var och en får hitta sin andel ”bas” i portföljen. Ju större del en sådan här bas får utgöra desto stadigare står man. Är man inte ute efter att jaga kursraketer och maximal avkastning på lång sikt kan man med fördel låta basen väga väldigt tungt i portföljen. För all del kan basen utgöra hela portföljen så länge man håller sig till placeringar likt de jag nämner här. De är ju en riskspridning i sig. Tänk på att det är skillnad på investmentbolag och medan tex Svolder och Bure kan ha presterat bra en tid är de inte samma robusta placering som Investor. En bra bas är ingen garanti för avkastning. Man kan se den som en sköld mot underavkastning. Med en bra bas som placeringarna jag nämner här så kommer man med stor sannolikhet inte få sämre avkastning än börsen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto