Home > The Dividend Investor v.24 ”Kostsamt vänta på vändning”

The Dividend Investor v.24 ”Kostsamt vänta på vändning”


I den bästa av världar kommer hög direktavkastning av en höjd utdelning men det finns gott om aktier med hög direktavkastning men av ”fel” anledning. Direktavkastning är utdelningen i förhållande till aktiekursen och i aktier med negativ kursutveckling blir ju direktavkastningen högre. Det här kan vara lurigt på olika sätt. Dels kan det vara en fälla att gå i om man köper aktien för den höga direktavkastningen men den visar sig inte vara så hög då bolaget kommande åren måste sänka sin utdelning för de presterar inte tillräckligt bra. Utöver det är en annan fälla att man missar kurstillväxt. Den där aktien som backat och med den höga direktavkastningen har ofta backat av en anledning. Bolaget presterar inte tillräckligt bra och även om de klarar av att behålla utdelningen så kan aktien ofta prestera svagt en tid. Om Börsen totalt avkastar 10 procent är det en svag tröst att aktie X har en direktavkastning på 6 procent medan aktiekursen backar 12 procent. Det blir en genomusel investering.

Det tar ofta längre tid än man kan tro att vända en svag utveckling. Till och med längre än bolaget själva prognostiserar. Ett tydligt exempel är retail som genomgår en förändring i försäljningskanaler och kundbeteende. Olika branscher påverkas i varierande grad av detta samt i helt olika tillfälle tidsmässigt. Hemelektronik skiftade tidigt mot e-handel och har kommit en bra bit på vägen där medan tex Blomsterhandel inte kommit någonstans nästan i dagsläget. Dagligvaruhandeln har precis kommit igång och ännu är andelen av omsättningen via e-handel obetydligt men det växer snabbt. Klädhandeln befinner sig just nu i en tuff tid och kedjorna kämpar nu för att hänga med i utvecklingen. Det är inte bara att flytta försäljning utan det är så mycket mer än det. När försäljning går från butik till nätet uppstår tex saker som att vissa butiker inte längre omsätter tillräckligt mycket för att generera vinst. Då blir de något som tär på resultatet istället. För kedjor med många butiker är det väldigt många faktorer som berörs och det är trögrörligt. Det är hyresavtal, personal, lager mm. H&M är ett bra exempel på detta. De har kämpat nu i flera år och flera gånger har de nödgats erkänna att försämring i butik och utveckling gått snabbare än de trott. Vilket lett till än sämre utfall för dem. Aktien har gått jättedåligt de senaste åren men utdelningen har varit oförändrad. För flera år sedan hade de en stor kassa men den har gått åt nu och utdelningen börjar bli kämpig för dem. Nu i år försökte de sig på att dela ut aktier istället men de hade inte en lösning för detta på plats varpå det blev kontant utdelning som vanligt.

Clas Ohlson är i liknande sits nu och har det jättekämpigt. Aktien har säckat ihop fullständigt medan utdelningen än så länge inte sänkts. Storbankerna är också inne i en svag period men där ser det lite annorlunda ut. De presterar hyggligt men aktiekursen har ändå pressats ned. Det är marknadsoro dels för konkurrens från nischbanker och uppstickare. En annan press är utländska investerare som är negativa till våra banker och deras exponering mot bostadsmarknaden. Internationellt kapital ser det som ett hot och har generellt en negativ inställning till vår banksektor. Det senaste året har bankindex (OMX S Bank) backat nästan 19 procent. Bankerna är generellt bolag med hög utdelning och i takt med att de pressats ned ser direktavkastningen än högre ut.

Det här är bara några exempel på bolag och branscher som gått dåligt en tid och nu har lockande hög direktavkastning. Vissa kommer behålla sin utdelning och någon kan komma sänka den. Några aktier kanske vaknar till snart och får en bättre utveckling medan vissa fortsätter att sura och kanske backar ännu mer till och med. Det är en gissningslek att sia om vändningen. När skall den komma och hur god den blir. Vissa sådana här placeringar kan bli dunderbra på sikt om man lyckas köpa vid rätt tillfälle när de är nedpressade och de sedan faktiskt får ordentlig fart igen. Det skall till en stor portion tur att träffa köp vid rätt tillfälle och att välja rätt bolag. Desto lättare är det att se alternativavkastningen som man missar. Medan surdegarna fortsätter att sura presterar andra aktier och börsen som helhet tex 10 procent per år. Det är kostsamt att vänta på den där vändningen. Om den kommer måste den dessutom bli jättebra för att ta igen det du missat genom att äga en surdeg. Det räcker alltså inte bara med att surdegen blir bra och ger okej avkastning. Den måste bli dunderbra och ge så pass god totalavkastning att den vida överstiger den från andra investeringar på börsen för att ta igen det du missat tidigare. Ett alternativ till att vara med och vänta på den här vändningen är att sälja surdegar och låta pengarna växa i annat medan de surar. Det finns gott om bra investeringar och man kan därför rata de som presterar svagt till förmån för något annat.

Låt inte den höga direktavkastningen lura dig. Se på H&M det senaste året; den har gett en fet utdelning men trots det är den back cirka 34 procent. Sett på två år ser det än värre ut. Clas Ohlson som vi nämnde har gett kring 5 procent direktavkastning men trots det är avkastningen ändå minus 50 procent på ett års sikt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto