Home > The Dividend Investor v.24 ”Utdelningsaktier”

The Dividend Investor v.24 ”Utdelningsaktier”

The Dividend Investor.
Del 1: Utdelningar ljuger inte.
Del 2: Utdelningsaktier.
Del 3: Hur investera i utdelningsaktier.
Del 4: Sprid dina utdelningsrisker.

Begreppet ”utdelningsaktier” används flitigt och de här aktierna kommer i många olika sorter. Med utdelningsaktie syftas generellt till en aktie med en hygglig utdelningshistorik och det är främst två olika sorters utdelningsaktier man brukar skilja på; Högavkastare och de med god utdelningstillväxt.

Högavkastare. Dessa aktier ger en relativt hög direktavkastning men ofta är tillväxten knapp eller närapå obefintlig. Det är ofta mogna bolag i en bransch som funnits länge, den starka tillväxtperioden i bolaget är över men bolaget har ofta god lönsamhet och pålitliga kassaflöden. Även om tekniken utvecklas kan man hävda att tex telekombolagen hör till denna typ av bolag. Ett moget bolag med pålitligt kassaflöde och de betalar ofta generösa utdelningar.

Utdelningstillväxt. De bolagen som lyckas prestera en god utdelningstillväxt över tiden har oftast en annan karaktär än ”högavkastarna”. Dessa bolag växer vinsten i en högre takt och höjer också sin utdelning i spåren av detta. I de flesta fallen har dessa aktier en något lägre direktavkastning än de som normalt klassas som högavkastare. Generellt sett kan många bolag klassas in som den här typen av utdelningsaktie, även om direktavkastningen är väldigt låg kan man kalla den för utdelningsaktie om det finns en tydlig historik av stigande utdelning. Det kan låta tokigt för somliga att kalla en aktie med 1 procent direktavkastning för en utdelningsaktie men där ligger skillnaden mellan de här två typerna.Utdelning prognos

Skall man välja det ena eller andra? På den frågan kan det finnas många svar men ett generellt sådant är att en mix av bägge typerna kan vara en god ide. Det kan finnas högavkastare som ger en bättre totalavkastning än en tillväxtaktie medan de som ger allra högst avkastning sannolikt är ett tillväxtcase. Högavkastarna är ju redan mogna och har redan nått ett visst börsvärde och en begränsad potential. Bland utdelningsaktierna med tillväxt kan det finnas några riktiga raketer, bolagen som växer makalöst kraftfull under en lång tid dessutom. Det kan vara lättare sagt än gjort att hitta just de där aktierna som går allra bäst men med ett skarpt öga kan man träffa rätt.Att sprida risken över olika branscher osv hör man ofta och det kan anses som en sorts riskspridning också att sprida innehaven över både högavkastare och tillväxt.

Utdelningstillväxt kan bli oerhört kraftfull med tiden. På riktigt lång sikt blir utdelningen snabbt större likt en snöboll som man rullar större och större. Om ett bolag lyckas höja sin utdelning med 15 procent per år uthålligt betyder det att utdelningen dubblas vart femte år. Efter fem år är det trevligt men efter 30 år är det otroligt. En utdelning på 1000 kronor idag blir 2000 kronor efter fem år men på 30 år blir det fantastiska 64000 kronor. Visst nu är det ju inte alla bolag som lyckas prestera så här hög tillväxt under så lång tid men det finns gott om bolag som faktiskt gjort det så visst går det.

En annan aspekt är vad man gör med sina utdelningar. För den som återinvesterar dem är varken den ena eller andra formen utdelningsaktie att förespråka enkom av den anledningen. För den som däremot konsumerar upp sin utdelning gör tillväxten en stor skillnad på sikt. För varje år som går kostar varor och tjänster mer pengar, inflation som bekant. För att man inte skall tappa köpkraft med tiden är därför utdelningstillväxt jätteviktigt för den som konsumerar för sina utdelningar. Det finns många som har en dröm om att kunna leva på sina utdelningar och här är viktigt att man skall kunna leva på dem uthålligt. Om man satsat enbart på högavkastare som knappt höjer sin utdelning så blir man indirekt fattigare för varje år som går på grund av inflationen.

Ett placeringsalternativ värt att nämna i sammanhanget är preferensaktier som de senaste 10 åren blivit ack så populära. Dessa kan man kategorisera in som högavkastare eftersom de generellt har en väldigt hög direktavkastning och i de flesta fallen en fast utdelning som varken blir högre eller lägre. Det är dock viktigt att känna till att den här typen av aktier värderas på ett helt annat sätt än vanliga stamaktier. Preferensaktier värderas främst baserat på det allmänna ränteläget och risknivån i bolaget. Räntan går ju upp och ned över tiden och med den går aktiekursen på preferensaktier i samma banor. Risknivån i ett bolag varierar oftast inte lika mycket, generellt sett är den likartad över tiden med undantag för en del mindre bolag som kan gå från hög till ännu högre eller till mindre hög. Detta betyder att preferensaktier rör sig upp och ned över tiden inom ett ganska snävt intervall. Till exempel kan en preferensaktie pendla mellan 230-350 kronor på en 20-års period. Den kommer aldrig sticka iväg till 700 eller 1400 kronor. Preferensaktier värderas likt obligationer och är mer att likna vid en ränteplacering. Likt en obligation sjunker värdet på en preferensaktie när räntan stiger och omvänt går preferensaktien upp när räntan går ned. Just nu har vi historiskt låg ränta som faktiskt knappt kan bli lägre varpå preferensaktier för stunden är uppe kring sitt kurstak.

En sak att hålla ett vakande öga på när det gäller högavkastare är att utdelningen är hållbar. Man kan hitta bolag med iögonfallande hög direktavkastning eller kanske råkar man ut för att man äger en aktie som sjunker i kurs vilket resulterar i att direktavkastningen blir allt högre. Man måste regelbundet läsa på och se så att bolagets verksamhet genererar tillräckligt med pengar för att täcka utdelningen. Under enstaka år kan bolag med starka finanser klara att betala större utdelning än det kassaflöde verksamheten genererar men på sikt är det ohållbart. En tumregel är att vara extra vaksam ju högre direktavkastningen är, ofta finns det en anledning att den verkar vara hög. En sjunkande aktiekurs kan vara marknadens sätt att visa att man väntar en sänkning av utdelningen.

Utdelningar ljuger inte! Det går inte dela ut pengar som inte finns. Därför nödgas ett bolag sänka utdelningen om det inte går tillräckligt bra. Var vaksam kring utdelningssänkningar, generellt kan man säga att bra bolag sänker aldrig sin utdelning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto